Nr. 5195 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Parcani, raionul Șoldănești

  • 28.07.2021
  • 316
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Parcani, raionul Șoldănești
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Bodiu Constantin ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Parcani, raionul Șoldănești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Parcani îi revine candidatului supleant Pînzari Alina de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei, sediul Șoldănești din 4 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 22  și pct. 29 lit. c) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Parcani, raionul Șoldănești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Parcani, raionul Șoldănești, candidatului supleant Pînzari Alina de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Pînzari Alina asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 28 iulie 2021
Nr. 5195