Nr. 5196 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chiștelnița, raionul Telenești

  • 28.07.2021
  • 309
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Chiștelnița, raionul Telenești
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Cojușneanu Alexandra aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Chiștelnița, raionul Telenești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Chiștelnița îi revine candidatului supleant Stratulat Olga de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei (sediul Telenești) din 30 octombrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Cojușneanu Alexandra aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Chiștelnița, raionul Telenești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Chiștelnița, raionul Telenești, candidatului supleant Stratulat Olga de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Stratulat Olga asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 28 iulie 2021
Nr. 5196