Nr. 5197 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zagarancea, raionul Ungheni

  • 28.07.2021
  • 349
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Zagarancea, raionul Ungheni
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Ciobanu Igor ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul comunal Zagarancea, raionul Ungheni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Zagarancea îi revine candidatului supleant Ceban Sergiu de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Ungheni din 1 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Ciobanu Igor ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul comunal Zagarancea, raionul Ungheni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Zagarancea, raionul Ungheni, candidatului supleant Ceban Sergiu de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”.
3. Se preavizează consilierul Ceban Sergiu asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 28 iulie 2021
Nr. 5197