Nr. 804 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chircăieștii Noi, raionul Căușeni

  • 06.12.2022
  • 642
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Chircăieștii Noi, raionul Căușeni
 
Consiliul comunal Chircăieștii Noi, raionul Căușeni, prin decizia nr. 6/7 din 3 noiembrie 2022, a ridicat mandatul consilierului Caminschii Serghei ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit partidului respectiv.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Chircăieștii Noi îi revine candidatului supleant Lungu Galina de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Căușeni (sediul Central) din 6 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 și art. 144 alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 16 lit. c) și pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chircăieștii Noi, raionul Căușeni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Chircăieștii Noi, raionul Căușeni, candidatului supleant Lungu Galina de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Lungu Galina asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119) sau la adresa de e-mail info@cec.md.
 
Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                             Pavel POSTICA
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 6 decembrie 2022
Nr. 804