Nr. 296 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răzeni, raionul Ialoveni

  • 25.01.2022
  • 559
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Răzeni, raionul Ialoveni
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului independent Jalba Anatolie din cadrul Consiliului comunal Răzeni, raionul Ialoveni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Întrucât a devenit vacant mandatul unui consilier independent, se restabilește șirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică îi revine listei de candidați din partea Partidului Politic „Partidul Popular Românesc”.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Răzeni îi revine candidatului supleant Cozmin Andrei de pe lista Partidului Politic „Partidul Popular Românesc”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni din 30 octombrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarațiile de refuz ale candidaților supleanți Verebcean Alexandru, Șapco Vladimir și Platon Nina de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (10) și alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/ 2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23, pct. 27 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului independent Jalba Anatolie din cadrul Consiliului comunal Răzeni, raionul Ialoveni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Răzeni, raionul Ialoveni, candidatului supleant Cozmin Andrei de pe lista Partidului Politic „Partidul Popular Românesc”.
3. Se preavizează consilierul Cozmin Andrei asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 25 ianuarie 2022
Nr. 296