Nr. 1654 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Soroca

  • 15.05.2018
  • 299
  • 0

 

HOTĂRÎRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul municipal Soroca

 

La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Todirean Iurie ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul municipal Soroca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul municipal Soroca îi revine candidatului supleant Guțu Vadim de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca din 26 iunie 2015.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Todirean Iurie ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul municipal Soroca.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Soroca candidatului supleant Guțu Vadim de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.

3. Se preavizează consilierul Guțu Vadim asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale

 

Alina RUSSU

 

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 15 mai 2018

Nr. 1654