cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Făleşti, raionul Făleşti

  • 10.07.2012
  • 1195
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul orăşenesc Făleşti, raionul Făleşti

 

Consiliul orăşenesc Făleşti, prin decizia nr. 03/24 din 21 mai 2012, a ridicat,  în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Oroşanu Constantin, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Făleşti îi revine candidatului supleant Andrievici Eduard de pe listaPartidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Făleşti din 12 septembrie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Zalevschi Victor de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prin care acesta refuză mandatul de consilier.

    În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

         

         1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Făleşti.

          2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Făleşti, raionul Făleşti, candidatului supleant Andrievici Eduard de pe listaPartidului Comuniştilor din Republica Moldova.    

         3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.   

 

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                                                               Iurie CIOCAN

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                              Andrei VOLENTIR

 

Chişinău, 10 iulie 2012

Nr. 1352