Nr. 185 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia

  • 30.11.2021
  • 570
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului independent Cristev Piotr din cadrul Consiliului sătesc Baurci, UTA Găgăuzia, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Întrucât a devenit vacant mandatul unui consilier independent, se restabilește șirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică îi revine listei de candidați din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Baurci îi revine candidatului supleant Cristev Ivan de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Comrat din 28 octombrie 2019.
Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a consilierului Cristev Piotr a fost depusă la consiliu pe data de 15 octombrie 2021, iar la Comisie aceasta a fost recepționată pe 23 noiembrie 2021, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliului sătesc Baurci nu a respectat termenul stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (10) și alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 27 și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Cristev Piotr, consilier independent în cadrul Consiliului sătesc Baurci, UTA Găgăuzia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia, candidatului supleant Cristev Ivan de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Cristev Ivan asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Baurci, doamna Carapunarlî Valentina, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                             Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 30 noiembrie 2021
Nr. 185