Nr. 692 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Izbiște, raionul Criuleni

  • 21.09.2022
  • 713
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Izbiște, raionul Criuleni
 
Consiliul sătesc Izbiște, raionul Criuleni, prin decizia nr. 3/4 din 15 august 2022, a ridicat mandatul consilierului Ciobanu Igor ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit concurentului electoral respectiv.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Izbiște îi revine candidatului supleant Pîrvu Serghei de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Criuleni (sediul Central) din 30 octombrie 2019.
În temeiul art. 18, art. 144 alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală şi în conformitate cu pct. 16 lit. c) și pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Izbiște, raionul Criuleni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Izbiște, raionul Criuleni, candidatului supleant Pîrvu Serghei de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
3. Se preavizează consilierul Pîrvu Serghei asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119 sau pe adresa de e-mail info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 21 septembrie 2022
Nr. 692