Nr. 1697 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pererita, raionul Briceni

  • 12.06.2018
  • 276
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Pererita, raionul Briceni

 

Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Migalcean Gheorghe ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Pererita, raionul Briceni, fiindu-i transmise și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Din documentele trimise de consiliu, Comisia constată că certificatul de deces a fost eliberat la 27 februarie 2018, iar demersul și copia autentificată a certificatului de deces au parvenit la Comisie pe data de 22 mai 2018. Astfel, rezultă că secretarul Consiliul sătesc Pererita nu a respectat termenul stabilit la pct. 20 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013.

În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pererita îi revine candidatului supleant Zastavnețchi Emilia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Briceni din 29 iunie 2015.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

  1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Pererita.
  2.  Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pererita, raionul Briceni, candidatului supleant Zastavnețchi Emilia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierul Zastavnețchi Emilia asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Pererita, dna Migalcean Victoria, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 20 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013.

5.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                   Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 12 iunie 2018

Nr. 1697