Nr. 5089 - cu privire la cererea de modificare a anexei nr. 1 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4857 din 21 mai 2021 „Cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral „RENATO USATÎI”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

  • 28.06.2021
  • 755
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la cererea de modificare a anexei nr. 1 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4857 din 21 mai 2021 „Cu privire la demersul de înregistrare a candidaților
la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea
Blocului electoral „RENATO USATÎI”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală
şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)
 
La 26 iunie 2021, Blocul electoral „RENATO USATÎI” a depus la Comisia Electorală Centrală un demers, prin care solicită modificarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu următoarele documente anexate:
1. Procesul-verbal nr. 5 al ședinței Consiliului Național al Blocului electoral „RENATO USATÎI” din 25 iunie 2021, în cadrul căreia s-a decis modificarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, după cum urmează:
a) excluderea candidaților cu numerele 29 și 75;
b) includerea în listă a candidaților Rența Sergiu și Rusu Oleg;
c) expunerea listei de candidați într-o redacție nouă;
2. Lista modificată a candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;
  1. Datele biografice ale candidaților;
  2. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;
  3. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
  4. Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv copiile imprimate ale declarațiilor care nu conțin datele personale cu acces limitat;
  5. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
  6. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților.
La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (5) şi art. 87 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Anexa nr.1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4857 din 21 mai 2021 „Cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral „RENATO USATÎI”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)se expune într-o nouă redacție, conform anexei.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 28 iunie 2021
Nr. 5089