Nr. 5091 - cu privire la cererea de modificare a anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4859 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Șor”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

  • 28.06.2021
  • 834
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la cererea de modificare a anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4859 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Șor”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”
 
La 26 iunie 2021, Partidul Politic „Șor” a depus un demers, înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/13750, prin care solicită modificarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Demersul este însoțit de următoarele documente:
1. Procesul-verbal nr. PPȘ-6 al ședinței Biroului Permanent Central al Partidului Politic „Șor” din 25 iunie 2021, la care s-a decis operarea unor modificări în lista de candidați, după cum urmează:
- excluderea din listă a candidaților Balinschi Vitalie de la poziția nr. 3, Panțîri Denis de la poziția nr. 49, Ceban Angela de la poziția nr. 71;
 - includerea în listă a candidaților Memeț Diana la poziția nr. 32, Șoilița Tudor la poziția nr. 50, Șachirianova Irina la poziția nr. 71;
 - modificarea numărului de ordine al candidaților, conform anexei la procesul-verbal;
2. Lista modificată a candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;
2. Datele biografice ale candidaților;
3. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;
4. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
5. Declarațiile de avere și interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarației care nu conține datele personale cu acces limitat;
6. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
7. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților.
La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (5) și art. 87 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
1. Anexa nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4859 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Șor”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” se expune într-o nouă redacție, conform anexei.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 28 iunie 2021
Nr.  5091