Nr. 5092 - cu privire la cererea de modificare a anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4956 din 4 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, a simbolului electoral şi confirmarea  reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

 • 28.06.2021
 • 447
 • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la cererea de modificare a anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4956 din 4 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția

de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, a simbolului electoral şi confirmarea

 reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală

şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

 

La data de 25 iunie 2021, Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită modificarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Demersul este însoțit de următoarele documente:

 1. Procesul-verbal nr. 3 al ședinței Biroului Executiv Central al Partidului Politic ,,Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” din 24.06.2021, în cadrul căreia s-a propus Consiliului Politic Național al Partidului Politic ,,Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” modificarea listei  de candidați la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 11 iulie 2021;
 2. Procesul-verbal nr. 6 al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic ,,Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” din 24.06.2021, în cadrul căreia s-a decis modificarea listei de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din l1 iulie 2021, prin excluderea candidatului Matveev Constantin de la poziția 52 și includerea sub același număr de ordine a candidatului Dodu Piotr;
 3. Lista modificată a candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;
 4. Datele biografice ale candidatului;
 5. Declarația candidatului privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe proprie răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;
 6. Declarația privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
 7. Declarația de avere și interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv copiile imprimate ale declarațiilor care nu conțin datele personale cu acces limitat;
 8. Declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistenta actelor de constatare rămase definitive referitor la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
 9. Copia de pe actul de identitate al candidatului.

La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral al Republicii Moldova nr. 1381/1997 și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827/2021.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (5) și art. 87 din Codul electoral al Republicii Moldova nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

1. În anexa nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4956 din 4 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”, candidatul Matveev Constantin de la poziția 52 se exclude și se include sub același număr de ordine candidatul Dodu Piotr.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 28 iunie 2021

Nr.  5092