Nr. 5094 - cu privire la cererea de modificare a anexei nr. 1 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 5018 din17 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic  „PARTIDUL SCHIMBĂRII”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

  • 28.06.2021
  • 677
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la cererea de modificare a anexei nr. 1 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 5018 din17 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția
de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic
 „PARTIDUL SCHIMBĂRII”, a simbolului electoral şi confirmarea
reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală
şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”
 
La 25 iunie 2021, Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită modificarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Demersul este însoțit de următoarele documente:
      1. Extras din Hotărârea Consiliului Politic Național al Partidului Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” din 24 iunie 2021, în cadrul căreia s-a decis modificarea listei de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, prin  excluderea candidatului Bacinschi Ion de la poziția 31 și includerea sub același număr de ordine a candidatului Ivanenco Veaceslav;
2. Datele biografice ale candidatului;
4. Declarația candidatului privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;
5. Declarația privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
6. Declarația de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv copiile imprimate ale declarațiilor care nu conțin datele personale cu acces limitat;
7. Declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
8. Copia de pe actul de identitate al candidatului;
La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (5) și art. 87 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. În anexa nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 5018 din 17 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”PARTIDUL SCHIMBĂRII”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”, candidatul Bacinschi Ion de la poziția 31 se exclude și se include sub același număr de ordine candidatul Ivanenco Veaceslav.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                            Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 28 iunie 2021
Nr. 5094