Nr. 5090 - cu privire la cererea de modificare a hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4858 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic  „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

  • 28.06.2021
  • 900
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la cererea de modificare a hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4858
din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția
de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic
 „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a simbolului electoral şi confirmarea
reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală
şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)
 
La 26 iunie 2021, Partidul Politic ,,Partidul Acțiune și Solidaritate” prin cererea înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/13763 a solicitat modificarea listei de candidați, conform procesului-verbal al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic ,,Partidul Acțiune și Solidaritate” nr. 8 din 25 iunie 2021.
Examinând documentele prezentate s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista candidaților modificată și completată a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.
În temeiul art.18 alin. (2) și art. 87 din Codul electoral nr.1381/1997 și în conformitate cu pct. 56 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
 
1. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4858 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- la punctul 1, numărul „100” se înlocuiește cu numărul „98”;
- anexa nr. 1 se expune într-o nouă redacție, conform anexei.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 28 iunie 2021
Nr.  5090