Nr. 5087 - cu privire la cererea de modificarea a anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4854 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

  • 28.06.2021
  • 714
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la cererea de modificarea a anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4854 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)
 
La 25 iunie 2021, prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/13720, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor solicită operarea modificărilor în lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 11 iulie 2021, cu următoarele documente anexate:
  1. Procesul-verbal al ședinței Comitetului Politic al Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor nr. 5 din 25 iunie 2021, la care s-a decis operarea unor modificări de ordine în lista de candidați după cum urmează:
  • Amaev Said-Muhmat de la poziția nr. 26 la poziția nr. 38, Caraman Diana de la poziția nr. 38 la poziția nr. 26, Koksal Ivanna de la poziția nr. 30 la poziția nr. 32, Novac Grigore de la poziția nr. 32 la poziția nr. 30, Usatîi Alexandr de la poziția nr. 53 la poziția nr. 58, Lipskii Oleg de la poziția nr. 58 la poziția nr. 53.
La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral al Republicii Moldova nr. 1381-XIII din 21.11.1997 și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (5) și art. 87 din Codul electoral al Republicii Moldova nr. 1381-XIII din 21.11.1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
  1. Anexa nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4854 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” se modifică, după cum urmează:
  •  candidații Amaev Said-Muhmat de la poziția nr. 26 se transferă la poziția nr. 38, Caraman Diana de la poziția nr. 38 se transferă la poziția nr. 26, Koksal Ivanna de la poziția nr. 30 se transferă la poziția nr. 32, Novac Grigore de la poziția nr. 32 se transferă la poziția nr. 30, Usatîi Alexandr de la poziția nr. 53 se transferă la poziția nr. 58, Lipskii Oleg de la poziția nr. 58 se transferă la poziția nr. 53.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL
 
Secretarul ședinței                                                                                                        Vadim FILIPOV
 
Chișinău, 28 iunie 2021
Nr. 5087