Nr. 5088 - cu privire la cererea de modificarea a anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4855 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Acasă Construim Europa „PACE”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

  • 28.06.2021
  • 230
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la cererea de modificarea a anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4855 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Acasă Construim Europa „PACE”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ

în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

 

La 25 iunie 2021, prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/13717, Partidul Politic Acasă Construim Europa „PACE” solicită modificarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu următoarele documente anexate:

  1. Procesului-verbal al ședinței Biroului Permanent Central al Partidului Politic Acasă Construim Europa „PACE” nr. 35- PB/2021 din 24 iunie 2021, la care s-a decis operarea unor modificări de ordine în lista de candidați după cum urmează:
  •  Bucur Cristina de la poziția nr. 28 la poziția nr. 48, Trofimciuc Liliana de la poziția nr. 48 la poziția nr. 40, Vizir Ana de la poziția nr. 40 la poziția nr. 33, Cibric Maria de la poziția nr. 33 la poziția nr. 28, Florea Alexei de la poziția nr. 50 la poziția nr. 75, Gherghilinic Artur de la poziția nr. 75 la poziția nr. 61, Zaharcenco Serghei de la poziția nr. 61 la poziția nr. 76, Martinovici Alexandr de la poziția nr. 76 la poziția nr. 68, Bațaniuc Svetlana de la poziția nr. 68 la poziția nr. 77, Filimon Angela de la poziția nr. 77 la poziția nr.  65, Odajiu Natalia de la poziția nr. 65 la poziția nr. 66, Ghimpu Ana de la poziția nr. 66 la poziția nr. 79, Storceac Olga de la poziția nr. 79 la poziția nr. 73, Budaca Valeriu de la poziția nr. 73 la poziția nr. 59, Ursu Tudor de la poziția nr. 59 la poziția nr. 58, Țurcan Alexandru de la poziția nr. 58 la poziția nr. 74, Ceban Dorel de la poziția nr. 74 la poziția nr. 67, Jarco Vladimir de la poziția nr. 67 la poziția nr. 69, Gîrneț Dumitru de la poziția nr. 69 la poziția nr. 78, Cazacu Lilia de la poziția nr. 78 la poziția nr. 72, Butucel Constantin de la poziția nr. 72 la poziția nr. 50.
                   La examinarea materialelor prezentate, s-a constatat că documentele depuse corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (5) și art. 87 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

  1. Anexa nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4855 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidul Politic Acasă Construim Europa „PACE”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” se modifică, după cum urmează:

       - candidații Bucur Cristina de la poziția nr. 28 se transferă la poziția nr. 48, Trofimciuc Liliana de la poziția nr. 48 se transferă la poziția nr. 40, Vizir Ana de la poziția nr. 40 se transferă la poziția nr. 33, Cibric Maria de la poziția nr. 33 se transferă la poziția nr. 28, Florea Alexei de la poziția nr. 50 se transferă la poziția nr. 75, Gherghilinic Artur de la poziția nr. 75 se transferă la poziția nr. 61, Zaharcenco Serghei de la poziția nr. 61 se transferă la poziția nr. 76, Martinovici Alexandr de la poziția nr. 76 se transferă la poziția nr. 68, Bațaniuc Svetlana de la poziția nr. 68 se transferă la poziția nr. 77, Filimon Angela de la poziția nr. 77 se transferă la poziția nr.  65, Odajiu Natalia de la poziția nr. 65 se transferă la poziția nr. 66, Ghimpu Ana de la poziția nr. 66 se transferă la poziția nr. 79, Storceac Olga de la poziția nr. 79 se transferă la poziția nr. 73, Budaca Valeriu de la poziția nr. 73 se transferă la poziția nr. 59, Ursu Tudor de la poziția nr. 59 se transferă la poziția nr. 58, Țurcan Alexandru de la poziția nr. 58 se transferă la poziția nr. 74, Ceban Dorel de la poziția nr. 74 se transferă la poziția nr. 67, Jarco Vladimir de la poziția nr. 67 se transferă la poziția nr. 69, Gîrneț Dumitru de la poziția nr. 69 se transferă la poziția nr. 78, Cazacu Lilia de la poziția nr. 78 se transferă la poziția nr. 72, Butucel Constantin de la poziția nr. 72 se transferă la poziția nr. 50.     

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                            Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 28 iunie 2021

Nr. 5088