Nr. 2013 - cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțele grupurilor de inițiativă constituite de Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019

  • 28.12.2018
  • 516
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțele grupurilor de inițiativă constituite de Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019

 

La 28 decembrie 2018, Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” a înștiințat Comisia Electorală Centrală despre desemnarea domnului Artur Mija în calitate de persoană responsabilă de finanțele grupurilor de inițiativă constituite în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

În temeiul art. 18 alin.(2) şi art. 41 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se confirmă domnul Artur Mija în calitate de persoană responsabilă de finanțele grupurilor de inițiativă constituite de Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 28 decembrie 2018

Nr. 2013