Nr. 1713 - cu privire la declararea nulității alegerilor locale noi pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău din 20 mai 2018 (turul I) – 3 iunie 2018 (turul II)

  • 29.06.2018
  • 1506
  • 0

 

H O T Ă R Î R E

cu privire la declararea nulității alegerilor locale noi pentru funcția de primar general

al municipiului Chișinău  din 20 mai 2018 (turul I) – 3 iunie 2018 (turul II)

 

Ca urmare a demisiei dlui Dorin Chirtoacă din funcția de primar general al municipiului Chișinău, Comisia Electorală Centrală a adoptat în temeiul prevederilor art.150 alin.(4) din Codul electoral hotărîrea nr. 1446 din 12 martie 2018, prin care a stabilit pentru data de 20 mai 2018 desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar general al municipiului Chişinău.

Conform datelor procesate în urma alegerilor locale noi din 20 mai 2018 desfășurate în circumscripția electorală municipală Chișinău nr.1, din cei 11 candidați nici unul nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare. Ca urmare, în temeiul art.145 alin.(2) din Codul electoral, prin hotărîrea Comisiei nr.1662 din 23 mai 2018, s-a stabilit pentru data de 3 iunie 2018 desfășurarea turului al doilea de scrutin în municipiul Chișinău între candidați care au acumulat cel mare număr de voturi: Ceban Ion din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Năstase Andrei din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”.

La 11 iunie 2018, în temeiul art.146 alin.(1) din Codul electoral, Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău s-a adresat Judecătoriei Chișinău cu solicitarea confirmării legalității alegerilor noi pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău.

Prin hotărîrea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 19 iunie 2018 (dosarul nr.3-701/2018), pe motivul încălcărilor admise de ambii candidați care au constat în efectuarea agitației electorale în ziua alegerilor contrar prevederilor art.52 alin.(10) din Codul electoral, nu a fost confirmată legalitatea alegerilor locale noi pentru funcția de  primar general al municipiului Chișinău  din 20 mai 2018 (turul I) – 3 iunie 2018 (turul II).

Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 21 iunie 2018 (dosarul nr.3a-1156/18), s-a menținut soluția instanței de fond.

Prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 25 iunie 2018 (dosarul nr.3ra-998/18), recursurile asupra deciziei Curții de Apel Chișinău din 21 iunie 2018 au fost declarate inadmisibile, hotărîrea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 19 iunie 2018 devenind irevocabilă.

În conformitate cu art.148 din Codul electoral, „alegerile sînt declarate nule dacă în cadrul operaţiilor electorale au fost comise încălcări ale prezentului cod care au influenţat rezultatele votării şi atribuirea mandatelor. Hotărîrea cu privire la declararea alegerilor nule se adoptă de către Comisia Electorală Centrală în baza hotărîrilor instanţelor de judecată respective”.

Astfel, conform dispozițiilor citate și avînd ca bază hotărîrea judecătorească irevocabilă privind invalidarea alegerilor, Comisia urmează să declare nulitatea alegerilor în cauză.

În același timp, menționăm că instanța a anulat scrutinul în întregime, atît turul I cît și turul II. În vederea executării corespunzătoare a hotărîrii judecătorești irevocabile, urmează a fi corelate între ele normele de drept ce decurg din nulitatea alegerilor.

În conformitate cu art.149 alin.(1) din Codul electoral, „dacă în anumite circumscripţii sau secţii de votare alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, Comisia Electorală Centrală dispune efectuarea, în termen de 2 săptămîni, a votării repetate pe baza aceloraşi liste electorale, cu aceleaşi candidaturi şi cu participarea aceloraşi consilii şi birouri electorale”.

Potrivit art.149 alin.(2) din Codul electoral, „concurenţii electorali vinovaţi de încălcări ale prevederilor Codului electoral sînt excluşi din buletinele de vot, în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive, iar consiliile şi birourile electorale care au comis asemenea încălcări se înlocuiesc”.

Conform alin.(3) din același articol, „votarea repetată se efectuează în strictă conformitate cu prevederile capitolelor 9 [Votarea] şi 10 [Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor] şi se consideră valabilă indiferent de numărul alegătorilor care au participat la votare”.

Deci, legiuitorul a stabilit în general că, după infirmarea alegerilor de către instanță, Comisia declară aceste alegeri nule și organizează alegeri repetate, excluzînd din buletinul de vot candidații vinovați și înlocuind funcționarii electorali în funcție de vinovăția lor, votarea fiind valabilă fără a fi necesară atingerea pragului de participare la alegeri.

Potrivit art.150 alin.(1) lit.c) din Codul electoral, „alegeri noi au loc dacă şi după votarea repetată nu a fost ales consiliul şi/sau primarul”.

Astfel, în particular, dacă se efectuează votarea repetată, se stabilește numai o fază a alegerilor, adică numai votarea repetată.

Totodată, conform art.145 alin.(2) din Codul electoral, „în cazul în care nici un candidat nu întruneşte mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate, în termen de 2 săptămîni se va proceda la al doilea tur de scrutin cu 2 candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin”.

Astfel, în cazul în care se organizează votarea repetată a primului tur și nici un candidat nu întrunește mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate, urmează a fi efectuat turul II, ceea ce este contrar prevederilor art.150 alin.(1) lit.c) din Codul electoral, care nu oferă posibilitatea suplimentară de identificare a cîștigătorului prin vot. La rîndul său, identificarea persoanei care a cîștigat după criteriul celui mare număr de voturi este contrară prevederilor art.145 alin.(2) din Codul electoral, care stabilește necesitatea obținerii  a mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate.

Prin urmare, respectivele reglementări incerte și contradictorii prejudiciază principiul previzibilității raporturilor juridice, fapt pentru care organizarea  votării repetate a turului I în baza reglementărilor actuale distorsionează conceptul uniform al normelor electorale ce țin de alegerea primarilor.

Mai mult, în aceste condiții, reluarea votării repetate la situația zero, adică pînă la data desfășurării primului tur de scrutin (20 mai 2018), este contrară inclusiv principiului stabilității raporturilor juridice, or calitatea de concurent electoral a candidaților care nu au trecut în turul doi de scrutin s-a consumat odată cu stabilirea datei turului doi prin hotărîrea Comisiei nr.1662 din 23 mai 2018.

Astfel, unica soluție care permite respectarea prevederilor legale existente, fără a fi prejudiciată de eventuale  fapte juridice (număr de voturi obținute) este dispunerea efectuării alegerilor noi, ceea ce ar fi în concordanță cu caracterul corect, normativ previzibil și legal al alegerilor, - criterii indispensabile pentru aprecierea conformității standardelor naționale și celor internaționale.

Totodată, în conformitate cu art.150 alin.(2) din Codul electoral, „dacă vacanţa funcţiei de primar al localităţii a apărut în ultimul an înainte de expirarea mandatului, alegeri noi pentru funcţia de primar nu se organizează”. Alegerile ordinare pentru funcția de primar al municpiului Chișinău au avut loc pe 14 iunie 2015 (turul I) și 28 iunie (turul II), respectiv luînd în considerare faptul că ziua alegerilor locale noi nu poate fi stabilită cu mai puțin de 60 de zile înainte de ziua alegerilor, se atestă imposibilitatea desfășurării acestora. Mai mult, potrivit art.150 alin.(4) din Codul electoral, alegerile noi pot avea loc de cel mult 2 ori pe an, primăvara sau toamna.

Avînd în vedere concluziile expuse supra, Comisia conchide asupra necesității finalizării procedurilor electorale aferente alegerilor primarului general al municipiului Chișinău și dizolvării organelor electorale constituite pentru desfășurarea acestora.

În temeiul art.18 alin.(2), art.37, art.148, art.149, art.150 alin.(2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

1. Se ia act de hotărîrea irevocabilă a Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 19 iunie 2018 (dosarul nr.3-701/2018).

2. Se declară nule alegerile locale noi pentru funcția de  primar general al municipiului Chișinău  din 20 mai 2018 (turul I) – 3 iunie 2018 (turul II).

3. Se dizolvă Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr.1, iar birourile electorale ale secțiilor de votare în număr de 306 constituite de consiliul electoral de circumscripție în cauză se consideră dizolvate de drept.

4. Prezenta hotărîre întră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 29 iunie 2018

Nr. 1713