Nr. 064 - cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi și aprobarea statelor de personal ale aparatelor acestora pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021

  • 14.10.2021
  • 473
  • 0

 

HOTĂRÂRE

cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea

unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi și aprobarea statelor de personal ale aparatelor acestora pentru organizarea și desfășurarea

alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021

 

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2), (4) și (5), art. 26 alin. (1) lit. e) și n), art. 28 alin.(11), art. 29 lit. h) și art. 35 alin. (4) din Codul electoral nr.1381/1997 și ale hotărârilor Comisiei Electorale Centrale din 8 octombrie 2021 cu privire la constituirea consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul întâi, precum și în baza propunerilor înaintate de consiliile electorale respective, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

  1.  Se degrevează de atribuțiile de la locul de muncă permanent și se convoacă pe perioada activității în componența consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul întâi, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021, unii membri ai consiliilor electorale pentru perioada 14 octombrie – 23 noiembrie 2021 inclusiv, conform anexei nr.1.
  2.  Consiliile electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul întâi vor degreva de la locul de muncă permanent sau vor convoca câte o persoană din componența birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru perioada 29 octombrie – 22 noiembrie 2021 inclusiv și vor numi în funcție persoanele ce vor face parte din aparatele de lucru ale birourilor electorale ale secțiilor de votare, operatori, șoferi și câte o persoană care va efectua dezinfectarea suprafețelor și a încăperilor secțiilor de votare. Persoana care va efectua dezinfectarea suprafețelor și a încăperilor va primi o indemnizație în proporție de 40% din cuantumul indemnizației stabilite funcționarilor aparatelor birourilor electorale, conform art. 35 alin. (4) din Codul electoral.
  3.  Se aprobă statele de personal ale aparatelor consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul întâi, conform anexei nr. 2.
  4.  Personalul încadrat în aparatele consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul întâi, în funcțiile de contabili, șoferi, operatori/consultanți, va activa în perioada 14 octombrie  – 23 noiembrie 2021 inclusiv.
  5.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII

 

Chișinău, 14 octombrie 2021

Nr. 64

 

 

 

Anexa nr. 1

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 64 din 14 octombrie 2021

 

Membrii degrevați/convocați ai consiliilor electorale

ale circumscripțiilor electorale de nivelul întâi

 

Nr.

d/o

Consiliile electorale
ale circumscripțiilor electorale de nivelul întâi

Membri degrevați/ convocați

Nume, prenume

Funcția în cadrul consiliului electoral

1

Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Opaci nr. 10/16, raionul Căușeni

Popov Veronica

Președinte

2

Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Ucrainca nr. 10/25, raionul Căușeni

Mîinea Eugenia

Membru

3

Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Hârtop nr. 11/10, raionul Cimișlia

Corlăteanu Elena

Secretar

4

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale orășenești Cupcini nr. 16/2, raionul Edineț

Stănişor Natalia

Președinte

5

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale sătești Hlinaia nr. 16/21, raionul Edineț

Ciumac Ana

Președinte

6

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale sătești Călinești nr. 17/5, raionul Fălești

Tofan Antonina

Președinte

7

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Ișcălău nr. 17/16, raionul Fălești

Ciobanu Nadejda

Președinte

8

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale sătești Pârlița nr. 17/26, raionul Fălești

Grincu Elena

Președinte

9

Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Camenca nr. 19/4, raionul Glodeni

Camerzan Gabriela

Președinte

10

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale sătești Bălceana nr. 20/2, raionul Hâncești

Cornică Tamara

Președinte

11

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Cneazevca nr. 22/8, raionul Leova

Dascalciuc Angela

Secretar

12

Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Palanca nr. 32/14 raionul Ștefan Vodă

Voloh Ion

Președinte

13

Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Ștefănești nr. 32/20, raionul Ștefan Vodă

Qatrawi Haitham

Membru

14

Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Negurenii Vechi nr. 35/23, raionul Ungheni

Romanciuc Parascovia

Președinte

 

 

 

Anexa nr. 2

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 64 din 14 octombrie 2021

 

Statele de personal ale aparatelor consiliilor electorale

ale circumscripțiilor electorale de întâi

 

Nr. d/o

Consiliile electorale

ale circumscripțiilor electorale de nivelul întâi

Contabili                                          unități

Șoferi                 unități

Operatori, consultanți unități

1

Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Opaci nr. 10/16, raionul Căușeni

1

1

1

2

Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Ucrainca nr. 10/25, raionul Căușeni

1

1

1

3

Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Hârtop nr. 11/10, raionul Cimișlia

1

1

1

4

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale orășenești Cupcini nr. 16/2, raionul Edineț

1

1

1

5

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale sătești Hlinaia nr. 16/21, raionul Edineț

1

1

1

6

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale sătești Călinești nr. 17/5, raionul Fălești

1

1

1

7

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Ișcălău nr. 17/16, raionul Fălești

1

1

1

8

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale sătești Pârlița nr. 17/26, raionul Fălești

1

1

1

9

Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Camenca nr. 19/4, raionul Glodeni

1

1

1

10

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale sătești Bălceana nr. 20/2, raionul Hâncești

1

1

1

11

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Cneazevca nr. 22/8, raionul Leova

1

1

1

12

Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Palanca nr. 32/14 raionul Ștefan Vodă

1

1

1

13

Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Ștefănești nr. 32/20, raionul Ștefan Vodă

1

1

1

14

Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Negurenii Vechi nr. 35/23, raionul Ungheni

1

1

1