Nr. 4855 - cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

  • 21.05.2021
  • 966
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

La 14 mai 2021 doamna Tatarciuc Nadejda a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:

1. Procesul-verbal nr. 32/A-PB/2021 al ședinței Biroului Permanent Central al Partidului Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”  din 12 mai 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 70 de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;

2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;

3. Datele biografice ale candidaților;

4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

5. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;

6. Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarațiilor care nu vor conține datele personale cu acces limitat;

7. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

8. Declarația despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcțiilor deținute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral;

9. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;

10. Demersul privind confirmarea domnului Demenciuc Roman în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale. La demers este anexat actul ce atestă deținerea de către domnul Demenciuc Roman a studiilor de licență în domeniul juridic;

11. Demersul privind confirmarea domnului Lefter Mihail în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).

Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot, care reprezintă cuvântul PACE, acronim al denumirii depline a partidului, format din litere majuscule de tipar, de culoare neagră pe fond alb, iar fontul literelor cuvântului PACE este identic cu cel din simbolul permanent. Literele cuvântului PACE sunt amplasate pe suprafața fondului alb orizontal pe centru, constituind 1/3 din suprafața fondului alb al suprafeței fișierului. Cuvântul PACE începe de la latura stângă și se termină direct la limita laturii drepte a suprafeței fișierului. Perimetrul fișierului nu are contur. Lungimea cuvântului PACE coincide cu lungimea laturii fișierelor în care este amplasat.

La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

În conformitate cu art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997, pct. 36 și pct. 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează 70 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 1.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pe durata campaniei electorale, domnul Demenciuc Roman.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) domnul Lefter Mihail.

5. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                               Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                             Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 21 mai  2021

Nr. 4855

 

Anexa nr. 1

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4855 din 21 mai 2021

 

L I S T A*

candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021

din partea Partidului Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”

 

 

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul**

Anul nașterii

***

Domiciliul/

reședința****

Apartenența

politică

Profesia

Funcția

Locul de muncă

1

Grumeza

Alexandru

M

1980

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Medic Neurolog

Șef secție unitate primire urgențe

IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman

2

Roșca

Denis

M

1985

r. Hâncești, com. Lăpușna

Partidul Politic „PACE”

Economist

Asistent universitar

USPEE  Constantin Stere

3

Tatarciuc

Nadejda

F

1983

r. Căușeni,

or. Căușeni

Partidul Politic „PACE”

Economist

Director

SRL Fashion Beauty Center

4

Straciuc

Ion

M

1981

mun. Bălți,

or. Bălți

Partidul Politic „PACE”

Jurist

Istoric

Arheolog

5

Cavcaliuc

Gheorghe

M

1982

r. Strășeni,

 s. Micăuți

Partidul Politic „PACE”

Jurist

Șef al departamentului de securitate

SA „Komet group”

6

Baziuc

Livii

M

1977

mun. Chișinău, or. Codru

Partidul Politic „PACE”

Jurist

consultant juridic

SRL „Salentevim”

7

Botnari

Vladimir

M

1961

mun. Chișinău, or. Codru

Partidul Politic „PACE”

Jurist

Șef al serviciului securitate

SA „Moldtelecom”

8

Geamănă

Valentina

F

1962

r. Hâncești,

 s. Sofia

Partidul Politic „PACE”

Istoric

Președinte

AO Helmut Wolf

9

Bordeianu

Tatiana

F

1984

mun. Chișinău, or. Sângera

Partidul Politic „PACE”

Jurnalist

Director

SRL Vela-Trading, Italia

10

Bogdevici

Ana

F

1993

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Design Industrial

Psiholog

Mi Casa Grup SRL

11

Bacalîm

Lilian

M

1980

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Avocat

Avocat

Cabinetul Avocatului „Lilian Bacalîm”

12

Rotaru

Tatiana

F

1976

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Medic-cardiolog

Director

RTL SM SRL

13

Sava

Denis

M

2002

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Lucrător de Tineret

Director

Asociația Obștească Consiliul Municipal de Tineret din Chișinău

14

Raducan

Margarita

F

1977

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Învățător de clasele primare

Lector universitar

ULIM

15

Balan

Tudor

M

1983

r. Sângerei,

or Sângerei

Partidul Politic „PACE”

-

Expert manager auto

SRL Auto Revizor SN

16

Popescu

Cristina

F

1985

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Psiholog, profesor

Lector universitar

UPS „Ion Creangă

17

Lașco

Mihaela

F

1984

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Economist

Director

Lorand Expert S.R.L.

18

Olari

Xenia

F

1988

mun. Bălti,

or. Bălți

Partidul Politic „PACE”

Economist

Președinte

A.O. „Noi Suntem Alături

19

Struțescu

Irina

F

1983

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Jurist

Președinte AO „Asociația pentru administrarea calității, șef direcție”

IP Institutul Național de Metrologie

20

Donțul

Vladimir

M

1953

mun. Chișinău, or Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Militar (în rezervă)

Președinte

Uniunea Veteranilor Forțelor Armate din Republica Moldova

21

Negrei

Rodica

F

1984

r. Criuleni,

s. Porumbeni

Partidul Politic „PACE”

Pedagog

Student

Birkbeck University, Marea Britanie

22

Cîrpa

Alexandru

M

1997

mun. Chișinău,

 s. Trușeni

Partidul Politic „PACE”

Jurist

Student

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

23

Cojocaru

Iuliana

F

1980

r. Florești,

or. Florești

Partidul Politic „PACE”

Tehnolog în industria ușoară

Administrator

SRL „Rujacom”

24

Guzun

Natalia

F

1978

mun. Chișinău, or. Durlești

Partidul Politic „PACE”

Economist

Administrator

SRL „Guzun-Lux”

25

Vremea

Gheorghe

M

1980

r. Briceni,

 s. Corjeuți

Partidul Politic „PACE”

-

Administrator

S.R.L. „Vremea”

26

Bodiul

Natalia

F

1998

r. Strășeni,

s. Scoreni

Partidul Politic „PACE”

-

Student

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

27

Ivasiuc

Petru

M

1958

r. Edineț,

or. Edineț

Partidul Politic „PACE”

Specialist în gospodării țărănești și comunicații

Președinte

AO „Bunicii Grijulii Edineț”

28

Bucur

Cristina

F

1985

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Traducător

Specialist principal

Centrul Republican Pentru Copii și Tineret ARTICO

29

Cazacu

Bogdan

M

1996

r. Strășeni,

or. Strășeni

Partidul Politic „PACE”

Economist

Student

Facultatea de design și landshaft

30

Gaidarji

Valentin

M

1984

UTA Găgăuzia, s. Carbalia

Partidul Politic „PACE”

Inginer

Director

SRL „ZegorGrup”

31

Anghel

Cristina

F

2002

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

-

Elev

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”

32

Nazari

Andrei

M

1966

r. Hâncești,

 s. Negrea

Partidul Politic „PACE”

Jurist

Director general

SRL „Compania Juridică Garant”

33

Cibric

Maria

F

1997

r. Călărași,

 s. Novaci

Partidul Politic „PACE”

Economist

Consilier financiar-bancar

B.C. Eximbank S.A.

34

Luca

Ion

M

1982

mun. Chișinău, or Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Inginer

Administrator sisteme informatice

Consiliul Superior al Procurorilor

35

Vataman

Andrei

M

1949

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Jurist

Director

SRL „Ritual Prof”

36

Bugăescu

Maxim

M

2002

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

-

Student

Universitatea Tehnică a Moldovei, facultatea de calculatoare, informatică și microelectronică

37

Bacalîm

Maria

F

1988

mun. Chișinău, s. Ciorescu

Partidul Politic „PACE”

Jurist

Concediu matern

-

38

Manchevici

Nadejda

F

1993

r. Soroca,

or. Soroca

Partidul Politic „PACE”

Jurist

Consilier juridic

Biroul Notarului „Semionova Rodica”

39

Munteanu

Galina

F

1967

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Economist

Contabil șef-adjunct

IS „EHGeoM”

40

Vizir

Ana

F

1984

r. Sângerei,

or. Sângerei

Partidul Politic „PACE”

Medic

Medic psihiatru

IMSP CS Sîngerei CCSM

41

Capsamun

Dmitri

M

1981

r. Comrat,

or. Comrat

Partidul Politic „PACE”

Medic neurochirurg

Neurochirurg

IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman

42

Vodă

Oleg

M

1974

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Inginer mecanic

Pensionar

Ministerul de Justiție

43

Bodrug

Nicoleta

F

1996

r. Ungheni,

s. Hârcești

Partidul Politic „PACE”

Asistentă medicală

Asistentă medicală

IMSP Institutul de Cardiologie

44

Musteață

Ina

F

1989

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Hair stilist universal

Stilist

Salon „Nunta”

45

Mocriciuc

Valeriu

M

1957

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Preot militar

Paroh de biserică

Penitenciarul nr. 7,

s. Rusca

46

Antoci

Ludmila

F

1983

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Jurist

Director-adjunct

I.P. Liceul Teoretic Minerva

47

Grozav

Irina

F

1992

mun. Chișinău, s. Trușeni

Partidul Politic „PACE”

Pedagog

Educator

Instituție de Educație Timpurie nr. 215

48

Trofimciuc

Liliana

F

1999

r. Telenești,

or. Telenești

Partidul Politic „PACE”

Administrație publică

-

-

49

Medvedeva

Natalia

F

1979

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Traducător

Fondator

SRL „Terra Lucida”

50

Florea

Alexei

M

1984

mun. Chișinău, or. Codru

Partidul Politic „PACE”

Manager-economist

Administrator

SRL „Serivita”

51

Vragalev

Ivan

M

1960

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Tehnic anti incendiar

Vicepreședinte

Uniunea Veteranilor Forțelor Armate din Republica Moldova

52

Borodachi

Valentin

M

1969

r. Briceni,

 s. Larga

Partidul Politic „PACE”

Economist

Fondator

Canal TOSTV
(Televiziunea Oamenilor Simpli)

53

Moisei

Natalia

F

1982

mun. Chișinău, or Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Jurist

Voluntar

A.O. „Bunicii Grijulii”

54

Fedotova

Daria

F

1987

r. Cahul,

 or. Cahul

Partidul Politic „PACE”

Artist

Pictoriță

Liber Profesionist

55

Ustețchii

Cătălin

M

2000

r. Orhei ,

s. Slobozia-Horodoja

Partidul Politic „PACE”

Științe economice și administrarea afacerilor

Trader

Liber Profesionist

56

Doina

Ina

F

1995

mun. Chișinău, or Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Contabil

Contabil-șef

Centrul Republican Pentru Copii și Tineret ARTICO

57

Lisnic

Cornelia

F

1978

mun. Chișinău, or Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Profesor de limba și literatura română

Profesor

IPLTPA „Mihail Berezovschi”

58

Țurcan

Alexandru

M

1989

mun. Chișinău, or Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Finanțe și Bănci

Manager vânzări export

Acvila Grup V.I

59

Utchin

Serghei

M

1985

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Jurist (Drept/Drept Economic)

Șef  serviciul operațiuni vamale

SRL „FIRSTLINE”

60

Andriaș

Victoria

F

1983

mun. Chișinău, Stăuceni

Partidul Politic „PACE”

Inginer

Profesor

Colegiul Tehnologic din Chișinău

61

Zaharcenco

Serghei

M

1991

r. Anenii Noi, or. Anenii Noi

Partidul Politic „PACE”

Jurist

Jurist superior

Brodsky Uskov Looper Reed și Partenerii

62

Procopciuc

Ala

F

1973

r. Fălești,

s. Călinești

Partidul Politic „PACE”

Economist

Contabil-șef

Primăria satului Călinești

63

Costișanu

Rodica

F

1983

r. Strășeni,

s. Micăuți

Partidul Politic „PACE”

Pedagog

Profesor

Liceul Teoretic Măgdăcești

64

Onceanu

Marina

F

1988

r. Sângerei,

or. Sângerei

Partidul Politic „PACE”

Psiholog

Consilier psiholog în instituții și organizații

IMSP de Sănătate Sângerei, Centrul Comunitar de Sănătate Mintală

65

Odagiu

Natalia

F

2002

r. Florești,

s. Ciutulești

Partidul Politic „PACE”

-

Elev

Liceul teoretic „Vasile Alecsandri”

66

Ghimpu

Ana

F

1987

r. Florești,

s. Vărvăreuca

Partidul Politic „PACE”

-

De curînd revenită din diasporă

Spania

67

Jarco

Vladimir

M

1982

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Economist

Contabil șef

SRL „Mi Casa Grup”

68

Bațaniuc

Svetlana

F

1962

mun. Chișinău, or. Chișinău

Partidul Politic „PACE”

Croitor

Voluntar

A.O. „Bunicii Grijulii”

69

Gîrneț

Dumitru

M

2000

r. Ialoveni,

s. Horești

Partidul Politic „PACE”

Kinetoterpaie și motricitate specială

Student

Universitatea din Craiova

70

Andriiv

Roman

M

1991

r. Călărași,

s. Meleșeni

Partidul Politic „PACE”

Istoric

Președinte

Consiliul Municipal de Tineret din Chișinău

 

 

 

  Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 54,29% sau 38 femei și 45,71% sau 32 bărbați.

____________

*Lista de candidați pentru circumscripția națională, care nu va fi mai mică de 51 și nu va depăși numărul de 103 persoane

**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)

*** Persoanele, care împlinesc vârsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii

****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare și la domiciliu, şi la reşedinţă, înscriu adresa de la reşedinţa valabilă

 

 

 

 

Anexa nr. 2

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4855 din 21 mai 2021

 

 

 

Simbolul electoral al Partidului Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”

 

cuvântul PACE, acronim al denumirii depline a partidului, format din litere majuscule de tipar, de culoare neagră pe fond alb, iar fontul literelor cuvântului PACE este identic cu cel din simbolul permanent. Literele cuvântului PACE sunt amplasate pe suprafața fondului alb orizontal pe centru, constituind 1/3 din suprafața fondului alb al suprafeței fișierului. Cuvântul PACE începe de la latura stângă și se termină direct la limita laturii drepte a suprafeței fișierului. Perimetrul fișierului nu are contur. Lungimea cuvântului PACE coincide cu lungimea laturii fișierelor în care este amplasat.