Nr. 4942 - cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, a simbolului electoral și confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 • 02.06.2021
 • 731
 • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, a simbolului electoral și confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

La 26 mai 2021, domnul Țîcu Octavian a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Unității Naționale” (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:

1. Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Consiliului Politic Republican al Partidului Politic „Partidul Unității Naționale” din 22 mai 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 92 de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;

2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;

3. Datele biografice ale candidaților;

4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

5. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;

6. Declarațiile de avere și interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarațiilor care nu vor conține datele personale cu acces limitat;

7. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

8. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;

9. Demersul privind confirmarea doamnei Boldesco Mariana în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).

Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot – care este format dintr-un cerc în interiorul căruia este amplasată prescurtarea denumirii partidului cu inițialele „PUN” de culoare albă pe fundal negru.

La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

În conformitate cu prevederile art. 13, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997 și pct. 36 și 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se înregistrează 92 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „Partidul Unității Naționale” pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 1.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.

3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Boldesco Mariana.

4. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 2 iunie 2021

Nr. 4942

 

Anexa nr. 1

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4942 din 2 iunie 2021

 

 

L I S T A*

candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021

din partea Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”

 

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul**

Anul nașterii

***

Domiciliul/

reședința****

Apartenența

politică

Profesia

Funcția

Locul de muncă

 1.  

Ţîcu

Octavian

M

1972

Chișinău

PUN

Istoric

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Reniţă

Iurie

M

1958

Chișinău

Neafiliat

Diplomat

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Guţu

Ana

F

1962

Chișinău

PUN

Profesor de limba și literatura franceză

Profesor universitar

USM

 1.  

Arseni

Alexandru

M

1952

Chișinău

Neafiliat

Jurist

Profesor universitar

USM

 1.  

Cobîşenco

Ion

M

1991

Chișinău

PUN

Jurist

Avocat

BAA „Panțîru și Partenerii”

 1.  

Burlacu

Viorel

M

1974

Chișinău

Neafiliat

Lector

Lector

AMTAP

 1.  

Gorea-Costin

Iulia

F

1957

Chișinău

Neafiliat

Filolog

Jurist

Consilier

ODE, CPM, România

 1.  

Gherghelijiu

Olga

F

1963

Soroca

PUN

Pedagog

Director adjunct pentru educație

IP Liceul Teoretic „Ion Creangă”

 1.  

Duşciac

Dorin

M

1981

Chișinău

PUN

Inginer cercetător

Inginer

Comisariatul pentru energie atomică

 1.  

Railean

Aliona

F

1986

Bălți

PUN

Învățător

Director adjunct pentru educație

Școala primară „Spiridon Vangheli”

 1.  

Paluță

Alexei

M

1965

Ștefan Vodă

Neafiliat

Medic stomatolog

Medic stomatolog

SRL Eurodent

 1.  

Lupaşcu

Axenia

F

1981

Chișinău

Neafiliat

Pedagog

Profesor și antrenor de gimnastică

Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv din Chișinău

 1.  

Mischevca

Vladimir

M

1963

Chișinău

Neafiliat

Istoric

Cercetător științific coordonator

MECC

 1.  

Staver

Liubovi

F

1959

Chișinău

PUN

Jurnalist

Neangajat

Neangajat

 1.  

Sainsus

Valeriu

M

1967

Chișinău

PUN

Profesor universitar

Profesor universitar

ASEM

 1.  

Condrea

Galina

F

1991

Ialoveni, Horești

Neafiliat

Laborant farmacist

Laborant

Medican Aphatere

 1.  

Gramaţki

Iulian

M

1992

Chișinău

PUN

Expert în analiză de date

Cercetător independent

Liber profesionist

 1.  

Testemiţanu

Ivan

M

1974

Chișinău

Neafiliat

Antrenor fotbal

Antrenor fotbal

Liber profesionist

 1.  

Stroiescu

Geta

F

1957

Nisporeni, Grozești,

Neafiliat

Profesoară de geografie și biologie

Cadru didactic de sprijin

IP. Liceul Teoretic Prometeu

 1.  

Florescu

Iurie

M

1971

Chișinău

PUN

Jurist

Jurist Consult

SA Termo Electrică

 1.  

Isac

Nadejda

F

1983

Ungheni, Costuleni

PUN

Contabil

Administrator

SRL Consult Expert & Co

 1.  

Maxim

Dumitru

M

1963

Chișinău

PUN

Jurnalist

Lector universitar

ULIM

 1.  

Gherman

Dumitru

M

1983

Chișinău

PUN

Profesor de informatică și matematică

Manager logist

SRL Aqua Trade

 1.  

Ciobanu

Elena

F

1981

Căușeni, Tănătari,

PUN

Profesor de istorie

Profesor de istorie

Gimnaziul Ursoaia

 1.  

Florea

Serafim

M

1985

Cahul,  Colibași

PUN

Jurist

Antreprenor

AO Planeta

 1.  

Rusanovschi

Victor

M

1971

Edineț

PUN

Medic

Chirurg Urolog

IMSP SR Edineț

 1.  

Diaconu

Valentina

F

1979

Leova

PUN

Economist

Șef servicii resurse umane

IMSP SR Leova

 1.  

Crăciun

Victor

M

1988

Ungheni

PUN

Specialist IT

Administrator

Comtehno IT

 1.  

Cojocari

Elena

F

1980

Ungheni, Hristoforovca

PUN

Profesoară de istorie

Director adjunct Proiecte Culturale și Educative

MNEIN

 1.  

Ciubotaru

Andrei

M

1963

Călărași

PUN

Profesor

Profesor

LT „Mihai Sadoveanu”

 1.  

Grădinaru

Renata

F

1979

Bălți

Neafiliat

Economist

Coordonatoare de cerc

Centrul de Resurse și Tineret

 1.  

Robu

Nicolae

M

1957

Strășeni

PUN

Farmacist

Farmacist diriginte

SRL Astra Vita

 1.  

Zelinschi

Ana

F

1983

Canada, Alberta

Neafiliat

Asistent Social

Analist fraude financiare

Bank of Nova Scotia, Canada

 1.  

Verhoveţchi

Mihail

M

1975

Bălți

PUN

Specialist în educație

Conducător de orchestră

Palatul de cultură Bălți

 1.  

Baleanu

Zinaida

F

1958

Orhei, Brăviceni

Neafiliat

Profesor de istorie

Director adjunct

IPLT Ion Luca Caragiale

 1.  

Olaru

Adrian

M

1997

Drochia

PUN

Business și administrare

Șef de casă

 

BC ”Moldova Agroindbank” SA

 1.  

Dobrota

Natalia

F

1982

Cantemir, Lingura

Neafiliat

Profesor de limbă și literatură română; Profesor de limbă și literatură engleză

Manager școlar

IP Gimnaziul-grădiniță, s. Lingura

 1.  

Leșenco

Olga

F

1947

Cimișlia

s. Gura Căinarului

Neafiliat

Profesor de limbă și literatură română

Neangajat

-

 1.  

Gorceac

Anatolie

M

1959

Anenii Noi

PUN

Agronom

Neangajat

Neangajat

 1.  

Nagherneac

Stela

F

1972

Edineț, Hincăuți

Neafiliat

Master în științe ale educației

Director

Creșa-grădiniță Hincăuți

 1.  

Verdeş

Alexei

M

1967

Dublin, Irlanda

PUN

Inginer mecanic

Operator

Dublin Bus

 1.  

Sacaliuc

Eudochia

F

1962

Ungheni

PUN

Matematician

Neangajat

 

 1.  

Cojocaru

Iurie

M

1959

Florești

PUN

Jurist

Specialist superior

Aparatul președintelui r. Florești

 1.  

Zmeu

Olimpiada

F

1997

Ștefan Vodă, Popeasca

PUN

Licențiat în matematică

Economist

USM

 1.  

Scripcaru

Iulian

M

1982

Glodeni

PUN

Inginer auto

Expert de testare tehnică

SRL B&M TEST

 1.  

Prodan

Ion

M

1955

Drochia

PUN

Tehnician electric

Administrator

S.R.L. MORTRASGOL

 1.  

Barbaroș

Clava

F

1962

Chișinău

Neafiliat

Profesor de istorie

Profesor

IPLT Ginta Latină

 1.  

Celan

Victor

M

1966

Chișinău, Durlești

PUN

Actor regizor

Director

Casa de cultură, Durlești

 1.  

Trocin

Andriana

F

1991

Căușeni, Ursoaia

PUN

Profesor de istorie

Profesor

Gimnaziul „Erhan I.”

 1.  

Ignatiuc

Alexandru

M

1993

Sângerei, Prepelița

Neafiliat

Inginer

Inginer general

Evergreen International Proprieties, Marea Britanie

 1.  

Florea

Roman

M

1993

Cimișlia

PUN

Jurist

Neangajat

-

 1.  

Gociu

Doiniţa

F

1989

Drochia, Șuri

Neafiliat

Bibliotecară

Director

Biblioteca Publică

 1.  

Grigorița

Tudor

M

1956

Costești, Ialoveni

PUN

Actor

Neangajat

-

 1.  

Zinovii

Maria

F

1984

Chișinău

Neafiliat

Arhivist

Șef de Direcție

Direcția Generală Arhiva Națională

 1.  

Mîţu

Alexei

M

1942

Chișinău, Codru

Neafiliat

Doctor în științe agricole

Agronom

Neangajat

-

 1.  

Cucu

Ala

F

1975

Bălți

Neafiliat

Jurist

Șef secție Monitorizare evaluare

Agenția de dezvoltare regională nord

 1.  

Gavrilan

Radu

M

1990

Ialoveni, Mileștii Mici

PUN

Inginerie Electrică

Inspector principal

Agenția pentru supraveghere tehnică

 1.  

Antoci

Natalia

F

1982

Chișinău

Neafiliat

Științe economice

Profesor universitar

USM

 1.  

Dănilă

Teodor

M

1954

Chișinău, Ghidighici

Neafiliat

Profesor de cultură fizică

Director adjunct

Școala sportivă specializată de caiac canoe

 1.  

Jereghi

Ludmila

F

1972

Strășeni, Cojușna

PUN

Științe ale Educației

Învățătoare

LT ”Alecu Russo”
Cojușna

 1.  

Gumenîi

Ion

M

1972

Chișinău

PUN

Istoric

Cercetător științific

Institutul de Istorie

 1.  

Dogot

Vladimir

M

1951

Anenii Noi

PUN

Profesor de educație fizică și sport

Neangajat

-

 1.  

Schimbov

Veaceslav

M

1961

Briceni

PUN

Pictor Marinar

Neangajat

-

 1.  

Samoilă

Mariana

F

1975

Chișinău, Vatra

Neafiliat

Învățător

Învățător

LT ”Orizont”

 1.  

Jalbă

Ion

F

1998

Telenești, Ghermănești

PUN

Proiectant

Proiectant executor

SRL Astral-Proiect

 1.  

Tataru

Elena

F

1968

Cahul, Slobozia Mare

Neafiliat

Învățător clase primare

Învățător clase primare

Școala primară grădiniță „Al. Donici”

 1.  

Lupaşcu

Oleg

M

1967

Bălți

PUN

Inginer mecanic

Inginer Electrician

SA ”Red-Nord”

 1.  

Mihailov

Cristina

F

1986

Călărași, Tuzara

PUN

Profesoară de biologie și chimie

Profesoară

LT „Vasile Alecsandri”

 1.  

Jereghi

Igor

M

1989

Strășeni

PUN

Inginer constructor

Director

SRL Constructiv Grup

 1.  

Suvac

Elena

F

1961

Florești, Roșietici

Neafiliat

Profesor limbă și literatură rusă

Profesor

Gimnaziul Roșietici

 1.  

Crișavițchi

Ciprian

M

1977

Canada, Quebec

Neafiliat

Jurist

Analist  anchetator

Guvernul Provinciei Quebec, Canada

 1.  

Levca

Radu

M

1991

Ocnița, Lipnic

PUN

Administrație publică

Lucrător

SRL Craft Baza

 1.  

Şerbu

Elena

F

1998

Criuleni

PUN

Politolog

Student

USM FRIȘPA

 1.  

Rogut

Andrei

M

1980

Călărași

PUN

Inginer

Administrator

Întreprindere Individuală Rogut Andrei

 1.  

Sula

Mircea

M

1990

Ialoveni, Costești

PUN

Arheolog

Specialist superior

Secția cultură Ialoveni

 1.  

Tanasiev

Alexandru

M

1991

Telenești, Budăi

PUN

Științe politice și studii de securitate

Asistent de deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Vrabie

Iana

F

1998

Chișinău, Bubuieci

PUN

Politolog

Student

USM FRIȘPA

 1.  

Gadibadi

Pavel

M

1976

Soroca, Dubna

PUN

Inginer radio electronică

Neangajat

-

 1.  

Ţîcu

Felicia

F

2001

Călăraș, Bahmut

PUN

Economie

Studentă

Universitatea București

 1.  

Manoli

Ecaterina

F

1997

Cahul, Baurci-Moldoveni

PUN

Profesoară de istorie

Profesoară

LT Mircea cel Bătrân

 1.  

Şcolnic

Vasile

M

1968

Ungheni, Sculeni

PUN

Geolog

Giuvaier

Liber angajat

 1.  

Bumbac

Petru

M

1966

Florești, Ghindești

PUN

Profesor

Neangajat

 

 1.  

Russu

Axenia

F

1988

Căușeni, Căinari

PUN

Chinetoterapie

Chinetoterapeut

Liber profesionist

 1.  

Istratii

Renat

M

1986

Fălești, Pârlița

PUN

Mecanic

Șef de tură

ICS GG Cables & Wires EE SRL

 1.  

Calaraş

Doiniţa

F

1987

Chișinău

PUN

Jurnalism și comunicare

Manager General

Novarent SRL

 1.  

Hantea

Maria

F

2002

Hâncești, Mingir

PUN

Inspector ecologic

Student

-

 1.  

Spinei

Victor

M

1978

Soroca

PUN

Jurist

Neangajat

-

 1.  

Movileanu

Nicoleta

F

1997

Hâncești, Șipoteni

PUN

Management turistic

Neangajat

-

 1.  

Bernic

Dumitru

M

1992

Ungheni

PUN

Inginer mecanic

Reprezentant comercial

Star Net

 1.  

Frunze

Iuliana

F

2002

Cahul,

PUN

Studii umanitare

Studentă

-

 1.  

Bogaciuc

Ana

F

1993

Rezina

Neafiliat

Istoric

Neangajat

-

 1.  

Graur

Ruslan

M

2000

Ialoveni, Molești

PUN

Calculatoare

Agent  în vânzări

SA Moldtelecom

 

Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 46% sau 42 femei și 54% sau 50 bărbați.

____________

*Lista de candidați nu va fi mai mică de 51 și nu va depăși numărul de 103 persoane

**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)

*** Persoanele, care împlinesc vârsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii

****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, orașul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare și la domiciliu, și la reședință, înscriu adresa de la reședința valabilă

 

 

 

 

Anexa nr. 2

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4942 din 2 iunie 2021

 

 

 

Simbolul electoral al Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”

 

 

Simbolul electoral este format dintr-un cerc în interiorul căruia este amplasată prescurtarea denumirii partidului cu inițialele „PUN” de culoare albă pe fundal negru.