cu privire la desfăşurarea alegerilor locale noi

  • 13.09.2011
  • 1154
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la desfăşurarea alegerilor locale noi

 

         În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele arătate la art. 139 alin. (1) din Codul electoral şi în temeiul art. 26 alin. (1) lit. n) şi art.139 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

        1. Se stabileşte în a doua ori a treia zi de duminică din lunile mai şi noiembrie ale fiecărui an ca zi de desfăşurare a alegerilor noi.

(pct. 1 modificat prin hotărîrea nr. 1644 din 15 ianuarie 2013)

 

       2. Controlul executării prezentei hotărîri se pune în seama Direcţiei management alegeri şi Direcţiei juridice din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale.

(pct. 2 modificat prin hotărîrea nr. 1644 din 15 ianuarie 2013)

 

       3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

 

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                               Iurie CIOCAN

 

Membrul

Comisiei Electorale Centrale                                               Igor VREMEA

 

Chişinău, 13 septembrie 2011        

Nr. 706