Nr. 1933 - cu privire la înregistrarea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și a simbolului electoral

  • 21.12.2018
  • 1759
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la înregistrarea Blocului electoral

„ACUM Platforma DA și PAS” și a simbolului electoral

 

La 17 decembrie 2018, doamna Maia Sandu și domnul Andrei Năstase au depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” pentru participare la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” a fost constituit de către Partidul Politic „Partidul Platforma Demnitate și Adevăr” (procesul-verbal nr. 3 din 16 decembrie 2018 al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”) și Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (procesul-verbal nr. 8 din 16 decembrie 2018 al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”). În baza acordului de constituire, a fost format Consiliul Politic al blocului electoral din 8 membri, dintre care doi copreședinți, doamna Maia Sandu și domnul Andrei Năstase, aceștia fiind împuterniciți să reprezinte formațiunea în raport cu autoritățile publice, organele electorale, precum și cu alte persoane fizice și juridice, să semneze acte în numele acesteia, inclusiv demersurile de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Consiliul Politic al blocului electoral a fost împuternicit să aprobe și, după caz, să modifice lista candidaților din partea blocului electoral pentru circumscripția națională, să desemneze și să retragă candidații  în circumscripțiile uninominale, să constituie grupuri de inițiativă, să numească conducătorii acestora și să aprobe lista membrilor grupurilor de inițiativă, să aprobe și să revoce persoana responsabilă de finanțe, reprezentanții cu drept de vot consultativ, observatorii și persoanele de încredere în organele electorale, să decidă asupra modului de gestiune asupra contului bancar „Fond electoral” al blocului, să aprobe și să modifice strategia electorală a blocului, să îndeplinească și alte atribuții ce se impun unui concurent electoral.  

La 16 decembrie 2018, în baza deciziilor organelor abilitate, conducătorii partidelor respective au semnat Acordul de constituire a blocului electoral pentru a participa în comun la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 cu denumirea integrală „Blocul Electoral ACUM Platforma DA și PAS”, iar denumirea prescurtată ”Blocul ACUM DA PAS”.

Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” a înaintat Comisiei Electorale Centrale simbolul electoral pentru imprimare în buletinele de vot, care reprezintă inscripția cu litere majuscule „ACUM” împreună cu simbolurile dreptunghiulare ale partidelor constituante „DA” și „PAS” unite într-o figură geometrică.

Materialele prezentate au fost verificate și s-a constatat corespunderea lor prevederilor Codului electoral și Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 46 alin. (2), art. 53 alin. (4) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se înregistrează Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” pentru participare la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, constituit de către Partidul Politic „Partidul Platforma Demnitate și Adevăr” și Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

2. Se înregistrează simbolul electoral al Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” pentru imprimare în buletinele de vot la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, care reprezintă inscripția cu litere majuscule „ACUM” împreună cu simbolurile dreptunghiulare ale partidelor constituante „DA” și „PAS” unite într-o figură geometrică.

3. Consiliul Politic al blocului electoral va aproba și modifica listele de candidați pentru circumscripția națională și va desemna și, respectiv, retrage candidații în circumscripțiile uninominale.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                   Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 21 decembrie 2018

Nr. 1933