Nr. 4825 - cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

  • 07.05.2021
  • 452
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice

care au dreptul de a participa la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

 

Prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 77-IX din 28 aprilie 2021, a fost stabilită data de 11 iulie 2021 pentru desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate.

Potrivit art. 26 alin. (1) lit. d) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală are atribuția de a publica lista partidelor și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegeri, în baza informației prezentate de Agenția Servicii Publice. Prin scrisoarea nr. 05/01-1746 din 5 mai 2021, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/12117 din 6 mai 2021, Agenția Servicii Publice a prezentat Comisiei Electorale Centrale lista actualizată a partidelor şi altor organizaţii social-politice.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. d), art. 46 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se dă publicităţii Lista partidelor şi altor organizaţii social-politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice, care au dreptul să participe la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 7 mai 2021

Nr. 4825