Nr. 4443 - cu privire la modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4435 din 25 octombrie 2020 „Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea doamnei Maia Sandu, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020”

  • 26.10.2020
  • 226
  • 0

 

H O T Ă R Â R E

cu privire la modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4435 din 25 octombrie 2020 „Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea doamnei Maia Sandu, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020”

 

La 26 octombrie 2020, candidatul pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, a depus demersul înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/10455  privind modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale  nr. 4435 din 25 octombrie 2020 „Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea doamnei Maia Sandu, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020”.

În temeiul art. 18 alin. (2), (5)  din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu pct. 5, pct. 8 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 332/2006, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

1. Anexa la hotărârea Comisiei Electorale Centrale  nr. 4435 din 25 octombrie 2020 „Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea doamnei Maia Sandu, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova” se dă într-o nouă redacție, conform anexei la prezenta.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 26 octombrie 2020

Nr. 4443