Nr. 567 - cu privire la modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 556/2022  „Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodiște, raionul Dondușeni”

  • 22.06.2022
  • 727
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale
nr. 556/2022  „Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Horodiște, raionul Dondușeni”
 
Prin hotărârea nr. 556 din 15 iunie 2022, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodiște, raionul Dondușeni și a atribuit mandatul de consilier următorului candidat supleant.
 La baza adoptării hotărârii a stat decizia Consiliului sătesc Horodiște nr. 2/1 din 6 mai 2022 privind ridicarea mandatului consilierului Coban Iurie, ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, în legătură cu intrarea în vigoare a sentinței prin care se interzice de a ocupa funcția de consilier.
Astfel, se constată că în procesul de elaborare a hotărârii menționate mai sus a fost comisă o eroare materială constând în indicarea greșită a temeiului de ridicare a mandatului. 
În temeiul art. 18 alin. (2) și art. 26 din Codul electoral nr. 1381/1997, al art. 131 din Codul administrativ nr.116/2018, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 556/2022  „Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodiște, raionul Dondușeni” se modifică după cum urmează:
1) în partea descriptivă a hotărârii, textul „în legătură cu absența nemotivată de la trei ședințe consecutive ale consiliului” se exclude;
2) în clauza de adoptare, textul „art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 16 lit. c), pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier” se modifică cu textul „art. 5 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 16 lit. b), pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier”.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                        Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 22 iunie 2022
Nr. 567