Nr. 2882 - cu privire la prelungirea termenului degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și al convocării unor membri,  precum și a termenului de activitate pentru unele persoane din cadrul aparatului Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 în vederea totalizării rezultatelor celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale

  • 07.11.2019
  • 326
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la prelungirea termenului degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și al convocării unor membri,  precum și a termenului de activitate

pentru unele persoane din cadrul aparatului Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 în vederea totalizării rezultatelor

celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale

 

În vederea totalizării rezultatelor celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale din 3 noiembrie 2019 și în temeiul art. 18 alin. (2) și 5), art. 26 alin. (1) lit. n) și lit. o), art. 29 lit. h) și art. 35 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, precum și în baza demersului  înaintat de către Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr.1, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se prelungește termenul degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și al convocării, stabilit în pct.1 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.2832 din 22 octombrie 2019 „Cu privire la prelungirea termenului degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și al convocării unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea în vederea asigurării efectuării celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale”, pentru doamna Ina Babin, vicepreședintele Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 și pentru domnul Igor Moraru, secretarul Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1, până la validarea alegerilor pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău.

2. Se prelungește termenul de activitate, stabilit în pct. 2 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 2831 din 22 octombrie 2019 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea pentru cel de-al doilea tur al alegerilor locale generale”, pentru doamna Inga Botnar, operator, domnul Andrei Vasiloi, operator, doamna Galina Botnari, consultant și doamna Ana Slivca, contabil, din cadrul aparatului Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1, până la validarea alegerilor pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 7 noiembrie 2019

Nr. 2882