Nr. 204 - cu privire la prelungirea termenului degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și al convocării unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 și aprobarea statului de personal al aparatului acestuia în vederea asigurării efectuării celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi din 19 decembrie 2021

  • 06.12.2021
  • 2729
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la prelungirea termenului degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și al convocării unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 și aprobarea statului de personal al aparatului acestuia în vederea asigurării efectuării celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi
din 19 decembrie 2021
 
Pentru asigurarea efectuării celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi stabilit pentru data de 19 decembrie 2021 prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 203 din 6 decembrie 2021 și în temeiul art. 18 alin. (2) și (5), art. 26 alin. (1) lit. e), lit. n) și lit. o), art. 29 lit. h) și art. 35 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
  1. Se prelungește termenul degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și al convocării, începând cu data de 8 decembrie 2021 până la data de 21 decembrie 2021 inclusiv, pentru următorii membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2:
Serdiuc Irina – președinte,
Dovgani Ludmila – vicepreședinte,
Cemîrtan Viorica – secretar.
  1. Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 va degreva de la locul de muncă permanent sau va convoca persoanele din componența birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru perioada 7 decembrie 2021 – 20 decembrie 2021 inclusiv.
  2. Se aprobă statul de personal al aparatului Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2, după cum urmează:
operatori, consultanți – 6 unități,
contabili – 3 unități,
șoferi – 1 unitate.
  1. Personalul încadrat în aparatul Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2, în funcțiile de contabili, șoferi, operatori/consultanți, va activa în perioada 8 decembrie 2021 – 21 decembrie 2021 inclusiv.
  2. Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 va numi în funcție persoanele ce vor face parte din aparatele de lucru ale birourilor electorale ale secțiilor de votare – operatori, șoferi și câte o persoană care va efectua dezinfectarea suprafețelor și a încăperilor secțiilor de votare. Persoana care va efectua dezinfectarea suprafețelor și a încăperilor va primi o indemnizație în proporție de 40% din cuantumul indemnizației stabilite funcționarilor aparatelor birourilor electorale, conform art. 35 alin. (4) din Codul electoral.
  3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                           Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 6 decembrie 2021
Nr. 204