Nr. 2884 - cu privire la rapoartele concurenților electorali privind mijloacele bănești acumulate și cheltuielile efectuate în campania electorală pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 și turul doi de scrutin din 3 noiembrie 2019

  • 07.11.2019
  • 327
  • 0

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

cu privire la rapoartele concurenților electorali privind mijloacele bănești acumulate

și cheltuielile efectuate în campania electorală pentru alegerile locale generale

din 20 octombrie 2019 și turul doi de scrutin din 3 noiembrie 2019

 

În conformitate cu Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2551 din 31 iulie 2019 și cu prevederile art. 43 alin. (1) și (6) din Codul electoral nr. 1381/1997, partidele politice în calitate de concurenți electorali și blocurile electorale prezintă Comisiei Electorale Centrale, săptămânal, rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, iar raportul pentru întreaga perioadă a campaniei se prezintă cu 2 zile înainte de ziua alegerilor.

Potrivit art. 41 alin. (2) lit. c) din Codul electoral și pct. 6 lit. c) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704 din 17 septembrie 2019 (în continuare – regulament), cu modificările ulterioare, concurentul electoral care nu își deschide un cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral” informează despre aceasta Comisia Electorală Centrală și desfășoară doar activități ce nu implică cheltuieli financiare.

Rapoartele privind finanțarea campaniei electorale conțin date privind toate veniturile și cheltuielile concurentului electoral și se prezintă conform modelului din anexa nr. 4 la regulament.

Potrivit hotărârilor consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi și de nivelul al doilea, au fost înregistrați următorii concurenți electorali:

Partidul Democrat din Moldova

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

Partidul Socialist din Moldova

Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății”

Mișcarea Profesioniștilor „Speranța - Надежда”

Partidul Liberal

Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii

Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă”

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”

Partidul Politic „Șor”

Partidul Politic Partidul Verde Ecologist

Partidul politic Partidul Nostru

Partidul Național Liberal

Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”

Partidul Liberal Democrat din Moldova

Partidul „Patrioții Moldovei”

Partidul politic „Partidul Stînga Europeană”

Partidul politic Mișcarea Populară Antimafie

Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova

Partidul Politic „Democrația Acasă”

Partidul Acțiunea Democratică

Partidul Politic ”Partidul Popular Românesc”

Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA”

Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”

Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”

Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.

În perioada electorală, Comisia a adoptat hotărârea nr. 2835 din 22 octombrie 2019, prin care a luat act de veniturile și cheltuielile reflectate în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 până la situația din 18 octombrie 2019.

Următorilor 4 concurenți electorali - Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii, Partidul „Patrioții Moldovei” și Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA”, - le-a fost aplicată sancțiunea sub formă de avertisment pentru încălcarea art. 41 alin. (2) din Codul electoral. În acest sens, Partidul Socialist din Moldova a informat Comisia la data de 25 octombrie 2019 despre faptul că în campania electorală pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 nu a suportat cheltuieli financiare și nu a deschis contul cu mențiunea „Fond electoral”.

Prin hotărârea nr. 2835, Comisia a somat Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” să verse la bugetul de stat suma de 2549,45 lei, în termen de 3 zile din ziua intrării în vigoare a hotărârii. Astfel, la data de 23 octombrie 2019, Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” a informat și a prezentat documentele despre virarea sumei de 2549,45 lei în bugetul de stat, sumă care i-a fost donată de persoana juridică LANTAV-PRIM S.R.L., cod fiscal 1003609000331 și acceptată cu încălcarea prevederilor art. 41 alin. (3) lit. e) din Codul electoral (demersul Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” înregistrat sub nr. CEC-7/4993 din 23.10.2019 și ordinul de plată nr. 156 din 23 octombrie curent). Suma virată în bugetul de stat a fost reflectată în raportul privind finanțarea campaniei electorale prezentat la 25 octombrie 2019.

Prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2836 din 23 octombrie 2019, a fost stabilită data de 3 noiembrie 2019 pentru desfășurarea turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău și a primarilor în unele circumscripții electorale municipale, orășenești, sătești (comunale).

Concurenți electorali în turul al doilea de scrutin au fost: Partidul Democrat din Moldova, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Mișcarea Profesioniștilor „Speranța - Надежда”, Partidul Liberal, Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă”, Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Partidul Politic „Șor”, Partidul Politic Partidul Verde Ecologist, Partidul politic Partidul Nostru, Partidul Național Liberal, Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Politic „Democrația Acasă”, Partidul Acțiunea Democratică, Partidul Politic ”Partidul Popular Românesc”, Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”, Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”, Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”, Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.

Rapoartele privind finanțarea campaniei electorale pentru turul al doilea de scrutin din 3 noiembrie 2019 au fost depuse săptămânal la Comisia Electorală Centrală de  următorii concurenți electorali:

 

Nr.

d/o

Concurentul electoral

Rapoarte prezentate la data de:

1

Partidul Democrat din Moldova

25.10.2019, 01.11.2019

2

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

25.10.2019, 01.11.2019

3

Mișcarea Profesioniștilor „Speranța - Надежда”

25.10.2019, 01.11.2019

4

Partidul Liberal

25.10.2019, 01.11.2019

5

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”

25.10.2019, 01.11.2019

6

Partidul Politic „Șor”

25.10.2019, 01.11.2019

7

Partidul Politic Partidul Verde Ecologist

25.10.2019, 01.11.2019

8

Partidul politic Partidul Nostru

25.10.2019, 01.11.2019

9

Partidul Național Liberal

24.10.2019

10

Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”

25.10.2019, 01.11.2019

11

Partidul Liberal Democrat din Moldova

25.10.2019, 01.11.2019

12

Partidul Acțiunea Democratică

25.10.2019, 01.11.2019

13

Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”

25.10.2019, 01.11.2019

14

Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

25.10.2019, 01.11.2019

15

Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”

25.10.2019, 01.11.2019

16

Blocul electoral ”ACUM Platforma DA și PAS”

25.10.2019, 01.11.2019

 

Comisia constată că, în turul al doilea de scrutin, Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă” și Partidul Politic ”Partidul Popular Românesc”, având calitatea de concurenți electorali, nu au prezentat rapoarte privind finanțarea campaniei electorale și nicio informație despre faptul că vor desfășura activități ce nu implică cheltuieli financiare, prin urmare nu s-au conformat prevederilor art. 41 alin. (2) lit. c) din Codul electoral, fapt pentru care acestora urmează să le fie aplicată sancțiunea sub formă de avertisment.

Totodată, Partidul Politic „Democrația Acasă”, la data de 18 octombrie curent, a informat Comisia despre închiderea contului cu mențiunea „Fond electoral”, iar Partidul Național Liberal a comunicat Comisiei pe 25 octombrie despre închiderea la 23 octombrie a contului cu mențiunea „Fond electoral” pentru alegerile locale generale, întrucât în turul II are doar un candidat și nu va efectua cheltuieli de campanie.

În urma verificării rapoartelor prezentate, sub aspectul respectării dispozițiilor hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 2640 din 3 septembrie 2019, prin care a fost stabilit plafonul general pe țară al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral în mărime de 21.062.750,00 lei, iar pentru fiecare circumscripție conform anexei la hotărârea respectivă, s-a constatat că plafonul nu a fost depășit de niciun concurent electoral care a prezentat rapoartele.

Potrivit art. 41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral, plafoanele donațiilor pentru o campanie electorală constituie 6 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv din partea persoanelor fizice și, respectiv, 12 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv din partea persoanelor juridice. În cazul cetățenilor Republicii Moldova cu venituri obținute în afara țării, acest plafon nu poate depăși 3 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv, iar în cazul cetățenilor Republicii Moldova cu statut de persoane cu funcții de demnitate publică, de funcționari publici, inclusiv cu statut special, sau de angajați în organizații publice în sensul Legii privind declararea averii și a intereselor personale, acest plafon nu poate depăși 10% din venitul anual al acestora, totodată, nu poate depăși 6 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv. O persoană fizică poate face donații în numerar în valoare de până la 3 salarii medii pe economie pe anul respectiv, iar donațiile care depășesc această limită se vor face exclusiv prin operațiuni bancare.

Verificând rapoartele depuse de concurenți electorali, Comisia constată că au primit donații de la persoane fizice următorii concurenți electorali:

Partidul Democrat din Moldova

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății”

Mișcarea Profesioniștilor „Speranța - Надежда”

Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă”

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”

Partidul Politic „Șor”

Partidul Politic Partidul Verde Ecologist

Partidul politic Partidul Nostru

Partidul Național Liberal

Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”

Partidul Liberal Democrat din Moldova

Partidul politic „Partidul Stînga Europeană”

Partidul politic Mișcarea Populară Antimafie

Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova

Partidul Politic „Democrația Acasă”

Partidul Acțiunea Democratică

Partidul Politic ”Partidul Popular Românesc”

Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”

Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”

Blocul electoral ”ACUM Platforma DA și PAS”.

Din datele conținute în rapoartele prezentate inclusiv pentru turul întâi de scrutin, Comisia a constatat că în cazul a doi concurenți electorali - Partidul Politic „Democrația Acasă” și Partidul Politic ”Partidul Popular Românesc”, - mărimea donațiilor primite de la persoanele fizice a depășit plafonul stabilit de art. 41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral, conform căruia o persoană fizică poate face donații în numerar în valoare de până la 3 salarii medii pe economie pe anul respectiv, ceea ce constituie suma de 20.925,00 lei, iar donațiile care depășesc această limită se vor face exclusiv prin operațiuni bancare.

Totodată, potrivit art. 41 alin. (1) din Codul electoral, pentru finanțarea campaniilor electorale pot fi utilizate doar resursele financiare provenite din activitatea de salariat, de întreprinzător, științifică sau din cea de creație. În scopul îndeplinirii atribuțiilor în calitate de organ independent de supraveghere și control privind finanțarea campaniilor electorale, potrivit art. 22 alin. (2) lit. j) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală dispune de drept de acces la informațiile deținute de autoritățile publice de toate nivelurile și la registrele de stat, inclusiv la date cu caracter personal.

În acest context, s-a solicitat săptămânal Serviciului Fiscal de Stat prezentarea informației cu privire la veniturile din ultimii trei ani declarate de către donatorii persoane fizice ai concurenților electorali. Examinând datele din rapoartele prezentate de concurenții electorali și informațiile prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, s-a constatat că unii dintre donatorii persoane fizice ai concurenților electorali - Partidul Democrat din Moldova, Mișcarea Profesioniștilor „Speranța - Надежда”, Partidul Politic „Șor”, Partidul politic Partidul Nostru, Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”, Partidul Acțiunea Democratică, Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”, Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”, Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”, Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și Partidul politic „Partidul Stînga Europeană”, - în ultimii trei ani (2016-2018) nu au avut nicio sursă de venit declarată la Serviciul Fiscal de Stat sau au avut un venit declarat mult mai mic decât suma donată.

La fel, întrucât în rapoartele prezentate, la Compartimentul III Venituri, Capitolul Donații persoane fizice, rubrica Surse de finanțare, sunt indicate donații provenite din pensii și indemnizații, Comisia, în scopul asigurării unei verificări operative a acestor donații, a solicitat periodic informații de la Casa Națională de Asigurări Sociale.

Astfel, examinând datele din rapoartele prezentate de concurenții electorali și informațiile prezentate de Casa Națională de Asigurări Sociale, s-a constatat că printre donatorii persoane fizice ai concurenților electorali - Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Politic „Șor”, Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist, Partidul politic Partidul Nostru, Partidul Național Liberal, Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova, Partidul Politic ”Partidul Popular Românesc”, Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” și Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, - se regăsesc atât persoane care au beneficiat de pensii și indemnizații, cât și persoane care nu au beneficiat de nicio prestație socială.

Având în vedere că s-au efectuat donații de către persoane fizice care nu au beneficiat de nicio prestație socială și nu au declarat niciun venit, iar Comisia nu dispune de competențe de investigare, aceasta eventual va sesiza Procuratura Generală cu solicitarea de a verifica proveniența surselor de venit ale donatorilor respectivi.

Cu referire la donațiile primite de la persoane juridice, plafonul stabilit în acest sens la art. 41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral a fost respectat.

 

În temeiul art. 18 alin. (2), (4) și (5), 22 alin. (2), art. 41 și art. 43 din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704 din 17 septembrie 2019, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

  1. Se constată respectarea cadrului normativ aferent prezentării informației despre veniturile reflectate în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 și pentru turul doi de scrutin din 3 noiembrie 2019, prezentate de concurenții electorali (date generalizatoare conform anexei nr. 1).
  2. Se constată respectarea cadrului normativ aferent prezentării informației despre cheltuielile reflectate în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 și pentru turul doi de scrutin din 3 noiembrie 2019, prezentate de concurenții electorali (date generalizatoare conform anexei nr. 2).
  3. Se avertizează Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă” și Partidul Politic ”Partidul Popular Românesc”  pentru nerespectarea  art. 41 alin. (2) lit. c) din Codul electoral.
  4. Se avertizează, repetat, Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii, Partidul „Patrioții Moldovei” și Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA” pentru nerespectarea  art. 41 alin. (2) lit. c) din Codul electoral, avertismentul fiindu-le aplicat anterior prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2835 din 22 octombrie 2019 „Cu privire la rapoartele concurenților electorali privind mijloacele bănești acumulate și cheltuielile efectuate în campania electorală pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019”.
  5. Se avertizează Partidul Politic „Democrația Acasă” și Partidul Politic ”Partidul Popular Românesc” pentru nerespectarea art. 41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral.
  6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a  Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 7 noiembrie 2019

Nr. 2884

 

 

 

Anexa nr. 1

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2884 din 7 noiembrie 2019

 

(lei)

Nr.

d/o

Concurentul electoral

Venituri în campania electorală

Total venituri în campania electorală

Mijloace bănești primite din donațiile persoanelor fizice din țară

Mijloace bănești primite din donațiile persoanelor fizice din afara țării

Mijloace bănești primite din donațiile persoanelor juridice

Mijloace bănești proprii

1

Partidul Democrat din Moldova

91000,00

0,00

15000,00

1758166,14

1864166,14

2

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

116708,00

0,00

0,00

251999,50

368707,50

3

Partidul Politic „Partidul Legii şi Dreptăţii”

4597,00

0,00

0,00

0,00

4597,00

4

Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa - Надежда”

9916,00

0,00

0,00

0,00

9916,00

5

Partidul Liberal

0,00

0,00

0,00

719094,59

719094,59

6

Mişcarea Social-Politică „Forţa Nouă”

90750,00

12800,00

0,00

0,00

103550,00

7

Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”

76915,89

0,00

0,00

6490000,00

6566915,89

8

Partidul Politic „Șor”

4134950,00

0,00

0,00

75230,00

4210180,00

9

Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist

28500,00

0,00

0,00

8000,00

36500,00

10

Partidul politic Partidul Nostru

4581360,92

0,00

0,00

138553,36

4719914,28

11

Partidul Naţional Liberal

86700,00

0,00

0,00

50000,00

136700,00

12

Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”

157800,00

0,00

0,00

0,00

157800,00

13

Partidul Liberal Democrat din Moldova

400,00

0,00

0,00

3250000,00

3250400,00

14

Partidul politic „Partidul Stînga Europeană”

7443,00

0,00

0,00

0,00

7443,00

15

Partidul politic Mişcarea Populară Antimafie

1765,00

0,00

0,00

0,00

1765,00

16

Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova

30494,00

0,00

0,00

0,00

30494,00

17

Partidul Politic „Democrația Acasă”

41000,00

0,00

0,00

0,00

41000,00

18

Partidul Acţiunea Democratică

8320,00

0,00

0,00

6284,00

14604,00

19

Partidul Politic ”Partidul Popular Românesc”

142500,00

0,00

0,00

0,00

142500,00

20

Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”

366975,00

0,00

0,00

0,00

366975,00

21

Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

442610,00

0,00

0,00

0,00

442610,00

22

Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”

68782,00

0,00

1500,00

7500,00

77782,00

23

Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”

497871,00

16800,00

203490,00

1970436,66

2688597,66

 

 

 

 

Anexa nr. 2

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2884 din 7 noiembrie 2019

 

(lei)

Nr. d/o

Concurentul electoral

Cheltuieli în campania electorală

 

Total cheltuieli în campania electorală

Costul întrunirilor și evenimentelor electorale

Cheltuieli de publicitate

Cheltuieli pentru materialele promoționale

Cheltuieli pentru transport de persoane și bunuri

Costul serviciilor de sondare a opiniei publice

Costurile suplimentare de întreținere

Costuri de delegare sau detașare a persoanelor (inclusiv recompensele/diurnele observatorilor și voluntarilor)

Cheltuieli de consultanță electorală și politică

Alte cheltuieli

 

 

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

 

1

Partidul Democrat din Moldova

46030,00

301886,28

1515069,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1180,50

1864166,14

2

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

0,00

116963,00

238212,00

12550,00

0,00

519,00

0,00

0,00

463,50

368707,50

3

Partidul Politic „Partidul Legii şi Dreptăţii”

0,00

4560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,00

4597,00

4

Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa - Надежда”

660,00

0,00

8325,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

926,13

9911,13

5

Partidul Liberal

4500,00

91705,09

417000,00

195000,00

0,00

10412,50

0,00

0,00

477,00

719094,59

6

Mişcarea Social-Politică „Forţa Nouă”

3702,20

73124,35

13430,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

213,75

103470,30

7

Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”

1187823,43

4749606,46

540050,00

62800,00

0,00

0,00

0,00

9684,00

16952,00

6566915,89

8

Partidul Politic „Șor”

30513,81

3269731,27

672778,75

17000,00

0,00

49131,15

0,00

0,00

171012,50

4210167,48

9

Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist

300,00

6000,00

29444,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138,00

35882,00

10

Partidul politic Partidul Nostru

208439,43

3254049,79

982635,00

178232,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96558,06

4719914,28

11

Partidul Naţional Liberal

0,00

64695,92

32484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39520,08

136700,00

12

Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”

15830,00

73491,40

66956,50

0,00

0,00

660,00

0,00

0,00

242,68

157180,58

13

Partidul Liberal Democrat din Moldova

63155,90

353191,92

995110,23

246558,12

0,00

155453,77

0,00

177020,00

1252499,26

3242989,20

14

Partidul politic „Partidul Stînga Europeană”

0,00

2025,00

5300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,50

7395,50

15

Partidul politic Mişcarea Populară Antimafie

1750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

1764,00

16

Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova

0,00

30471,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00

30494,00

17

Partidul Politic „Democrația Acasă”

32185,00

3386,00

0,00

1647,00

0,00

3280,00

0,00

0,00

502,00

41000,00

18

Partidul Acţiunea Democratică

0,00

960,00

6890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6754,00

14604,00

19

Partidul Politic ”Partidul Popular Românesc”

750,00

88367,51

52731,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139,00

141988,01

20

Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”

11074,28

245684,42

96240,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13968,17

366967,12

21

Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

16219,41

137920,00

258578,00

0,00

0,00

1700,00

0,00

0,00

3329,70

417747,11

22

Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”

0,00

0,00

74216,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

504,43

77720,43

23

Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”

74999,50

1318984,10

1003559,00

165950,00

0,00

26009,24

0,00

0,00

99095,82

2688597,66