Nr. 5035 - cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate  din 11 iulie 2021, la situația din 4 iunie 2021

 • 18.06.2021
 • 193
 • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali

în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate 

din 11 iulie 2021, la situația din 4 iunie 2021

 

În temeiul art. 43 alin. (1) din Codul electoral, pct. 24 subpct. 1) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019, cu modificările ulterioare (în continuare – regulament), precum și potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4817/2021, concurenții electorali prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile bancare de la deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral” și, ulterior, săptămânal, rapoarte privind finanțarea campaniei electorale.

Conform Programului calendaristic, concurenții electorali trebuie să prezinte săptămânal, în ziua de vineri, rapoartele privind finanțarea campaniei electorale la situația din 14 mai 2021, 21 mai 2021, 28 mai 2021, 4 iunie 2021, 11 iunie 2021, 18 iunie 2021, 25 iunie 2021, 2 iulie 2021 și ultimul raport – la 9 iulie 2021.

Până la data de 28 mai 2021 inclusiv, pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 au fost înregistrați următorii concurenți electorali:

Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, prin hotărârea CEC nr. 4854/2021;

Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”, prin hotărârea CEC nr. 4855/2021;

Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”, prin hotărârea CEC nr. 4856/2021;

Blocul electoral „RENATO USATÎI”, prin hotărârea CEC nr. 4857/2021;

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, prin hotărârea CEC nr. 4858/2021;

Partidul Politic „Șor”, prin hotărârea CEC nr. 4859/2021.

Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда”, prin hotărârea CEC nr. 4908/2021;

Partidul Democrat din Moldova, prin hotărârea CEC nr. 4921/2021.

Astfel, prin hotărârea nr. 4975/2021, Comisia a luat act de informațiile cuprinse în rapoartele concurenților electorali pentru situația din 14, 21 și 28 mai curent.

Ulterior, până la data de 4 iunie 2021 inclusiv, pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 au fost înregistrați și alți concurenți electorali, după cum urmează:

Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, prin hotărârea CEC nr. 4935/2021;

Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”, prin hotărârea CEC nr. 4942/2021;

Partidul Politic „Democrația Acasă”, prin hotărârea CEC nr. 4953/2021;

Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, prin hotărârea CEC nr. 4956/2021;

Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR, prin hotărârea CEC nr. 4957/2021;

Partidul Politic „NOI”, prin hotărârea CEC nr. 4958/2021.

În conformitate cu art. 41 alin. (2) din Codul electoral și pct. 6 din regulament, au informat despre deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral” pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 următorii concurenți electorali noi înregistrați:

Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, la data de 1 iunie 2021;

Partidul Politic „Democrația Acasă”, la data de 1 iunie 2021;

Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, la data de 28 mai 2021;

Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR, la data de 9 iunie 2021;

Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” a informat la data de 4 iunie 2021 despre demararea procedurii de deschidere a contului cu mențiunea „Fond electoral”, iar la data de 10 iunie 2021 a prezentat rechizitele bancare ale acestuia.

            În caz de nedeschidere a contului bancar cu mențiunea „Fond electoral”, potrivit art. 41 alin. (2) lit. c) din Codul electoral și  pct. 6 lit. c) din regulament, concurentul electoral este obligat să informeze Comisia despre aceasta, precum și despre desfășurarea doar a activităților de campanie sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare. Astfel, conform prevederilor de mai sus, au prezentat informația Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” și Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”.

            Notăm că, la data de 11 iunie 2021, Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда” a informat Comisia cu privire la nedeschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral”, neîncasarea veniturilor și neefectuarea cheltuielilor pentru perioada de raportare 28 mai și 4 iunie curent, precum și despre faptul că nu va deschide cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral”.

Totodată, Comisia constată că informația a fost prezentată cu întârziere, contrar pct. 2 din dispozitivul hotărârii nr. 4975/2021 prin care Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда” a fost obligată să prezinte, în termen de 24 de ore de la data adoptării acesteia, raportul privind finanțarea campaniei electorale la situația din 28 mai 2021 sau, după caz, să informeze Comisia despre neîncasarea veniturilor și neefectuarea cheltuielilor pentru perioada supusă raportării, sau despre faptul că nu va deschide un cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral”.

În speță, art. 18 alin. (4) din Codul electoral statuează caracterul executoriu al hotărârilor Comisiei Electorale Centrale, acestea fiind obligatorii pentru organele electorale inferioare, pentru autoritățile publice, întreprinderi, instituții și organizații, pentru persoanele cu funcții de răspundere, partide, alte organizații social-politice și organele acestora, precum și pentru toți cetățenii. Prin urmare, Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда” urmează să se conformeze dispozițiilor și termenelor stabilite prin hotărârile Comisiei, precum și să respecte regulile de finanțare a campaniei electorale.   

            În ceea ce privește Partidul Politic „NOI”, în numele căruia pe 12 iunie curent în poșta electronică a Comisiei a intrat o informație precum că acesta nu a deschis cont bancar cu mențiunea „Fond electoral” și nu a înregistrat cheltuieli, Comisia reține art. 15 și art. 16 din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, conform cărora documentul electronic trebuie să fie creat și utilizat prin metode și într-o formă ce ar permite identificarea semnatarului, iar pentru confirmarea autenticității acestuia, trebuie să fie semnat cu semnătura electronică autentică a semnatarului indicat în document. În caz contrar, conform art. 20 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 91/2014, documentul electronic se consideră neexpediat dacă acesta este recepționat de către destinatar fără semnătură electronică.

            Astfel, la data de 14 iunie 2021, Comisia Electorală Centrală a solicitat concurentului electoral Partidul Politic „NOI”, prin scrisoare, prezentarea informației fie pe suport de hârtie cu semnătura olografă a semnatarului și ștampila partidului, fie în format electronic cu respectarea cerințelor legale. Ca urmare, Partidul Politic „NOI” a prezentat informația pe suport de hârtie, însă pentru situația de raportare la data de 11 iunie curent.

            Prin urmare, la situația din 4 iunie 2021, au depus rapoartele privind finanțarea campaniei electorale următorii concurenți electorali:

Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor;

Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”;

Blocul electoral „RENATO USATÎI”;

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;

Partidul Politic „Șor”;

Partidul Democrat din Moldova;

Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”;

Partidul Politic „Democrația Acasă”;

Partidul Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei”.

În cazul Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, Comisia menționează că acesta a prezentat, la 3 iunie 2021, primul raport ce se depune în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral”, conform art. 43 alin. (1) din Codul electoral.

Cu referire la Partidul Politic „Democrația Acasă”, în urma examinării preliminare a raportului prezentat, s-a constatat că acesta nu corespunde modelului din anexa nr. 4 la regulament, ci modelului din anexa nr. 3 la Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea nr. 3352/2015, cu modificările și completările ulterioare (operate prin hotărârea nr. 1714 din 29 iunie 2018), fiind în vigoare doar pentru alegerile parlamentare noi, până la expirarea mandatului Parlamentului de legislatura a X-a.

Fiindu-i solicitată opinia concurentului electoral Partidul Politic „Democrația Acasă” prin scrisoarea din 14 iunie curent, acesta a prezentat la data de 15 iunie curent raportul privind finanțarea campaniei electorale la situația din 4 iunie 2021 conform modelului din anexa nr. 4 la regulamentul aprobat prin hotărârea CEC nr. 2704/2019. Cu privire la această neconformitate, se atenționează concurenții electorali asupra obligației de a respecta termenul de prezentare a raportului privind finanțarea campaniei electorale, sub sancțiunea tragerii la răspundere conform legislației în vigoare

În cele ce urmează Comisia prezintă constatările în urma analizei conținutului rapoartelor depuse, precizând în ce măsură concurenții electorali au respectat prevederile legale în materie de finanțare a campaniei electorale.

Conform art. 41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral, persoanele fizice au dreptul să doneze concurentului electoral mijloace financiare, virând în contul „Fond electoral” până la 6 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv, iar persoanele juridice – până la 12 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv; în cazul cetățenilor Republicii Moldova cu venituri obținute în afara țării, acest plafon nu poate depăși 3 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv; în cazul cetățenilor Republicii Moldova cu statut de persoane cu funcții de demnitate publică, de funcționari publici, inclusiv cu statut special, sau de angajați în organizații publice în sensul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, acest plafon nu poate depăși 10% din venitul anual al acestora, totodată, nu poate depăși 6 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv. O persoană fizică poate face donații în numerar în valoare de până la 3 salarii medii pe economie pe anul respectiv, iar donațiile care depășesc această limită se vor face exclusiv prin operațiuni bancare.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 923/2020, salariul mediu pe economie în anul 2021 constituie 8716,00 lei.

Prin urmare, o persoană fizică cu venituri obținute în țară, inclusiv care deține statut de demnitate publică, de funcționar public, inclusiv cu statut special, sau de angajat în organizații publice este în drept să susțină financiar unul sau mai mulți concurenți electorali cu o sumă ce nu depășește 52 296,00 lei.

Suma care poate fi donată în numerar de către o persoană fizică din țară este de 26 148,00 lei, echivalentul a trei salarii medii pe economie. Această sumă poate fi donată și de către  persoanele fizice care au obținut venituri în afara țării.

Din rapoartele depuse, se constată că donații de la persoane fizice din țară a încasat Partidul Politic „Șor”, Partidul Democrat din Moldova,  Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, iar Blocul electoral „RENATO USATÎI” și Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” au încasat donații de la persoane fizice, atât cu venituri obținute în țară, cât și cu venituri din afara țării, iar mărimea acestora nu depășește plafonul stabilit de art. 41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral.

În conformitate cu art. 41 alin. (1) din Codul electoral, pentru finanțarea campaniilor electorale pot fi utilizate doar resursele financiare provenite din activitatea de salariat, de întreprinzător, științifică sau din cea de creație. În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale în calitate de organ independent de supraveghere și control privind finanțarea campaniilor electorale, potrivit art. 22 alin. (2), lit. j) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală dispune de drept de acces la informațiile deținute de autoritățile publice de toate nivelurile și la registrele de stat, inclusiv la date cu caracter personal. În acest sens, Comisia a înaintat Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – SFS) lista donatorilor în vederea verificării dacă aceștia au declarat venituri în ultimii trei ani. Examinând datele din rapoartele prezentate pentru situația din 28 mai 2021 și raportându-le la informațiile prezentate de SFS, s-au constatat următoarele:

 • în cazul Blocului electoral „RENATO USATÎI”, dintre cei 130 de donatori persoane fizice din țară, 2 donatori, care au făcut donații în sumă totală de 26000,00 lei, au avut venituri mai mici decât suma donată, iar un donator, care a donat suma de 10000,00 lei, nu a avut venituri pentru perioada de referință;
 • în cazul Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, dintre cei 302 donatori persoane fizice din țară, 88 de persoane, care au făcut donații în sumă totală de 213628,80 lei, nu au avut venituri pentru perioada de referință, iar o persoană, care a donat suma de 26000,00 lei, a avut venituri mai mici decât suma donată;
 • în cazul Partidului Democrat din Moldova, dintre cei 5 donatori persoane fizice din țară, o persoană, care a donat suma de 2000,00 lei, nu a avut venituri pentru perioada de referință;
 • în cazul Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” se atestă încasarea donațiilor în sumă totală de 500,00 lei din plăți sociale (indemnizație, pensie), contrar prevederilor art. 41 alin. (1) din Codul electoral.

Raportând situația descrisă mai sus la competențele atribuite Comisiei Electorale Centrale conform Codului electoral, Comisia constată că nu dispune de instrumente funcționale pentru a putea investiga și examina în profunzime și sub toate aspectele proveniența sumelor donate. Totodată, Comisia observă că în legislația conexă lipsesc mecanisme legale atribuite vreunui organ specializat pentru a asigura respectarea prevederilor enunțate la art. 41 alin. (1) din Codul electoral, și anume corelarea sumei donate cu suma venitului realizat de o persoană.

Suplimentar, în raportul privind finanțarea campaniei electorale prezentat de Partidul Politic „Șor” pentru situația din 4 iunie inclusiv, se constată completarea incorectă a rubricii „Sursa de finanțare” de la compartimentul 2.1. „Mijloace bănești primite din donațiile persoanelor fizice din țară” din anexa nr. 4 la regulament, fiind înscris cuvântul „proprie” în loc de tipul de venit, or, art. 41 alin. (1) din Codul electoral indică sursele din care poate fi finanțată campania electorală a concurentului electoral. Fiindu-i solicitată, prin scrisoarea din 14 iunie 2021, înlăturarea neconformității constatate în raportul privind finanțarea campaniei electorale la situația din 4 iunie 2021, concurentul electoral Partidul Politic „Șor” a prezentat informația rectificată.

Cu referire la donațiile primite de la persoane juridice, Comisia a constatat că de astfel de donații au beneficiat Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic” și Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, iar plafonul stabilit în acest sens la art. 41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral a fost respectat.

Totodată, în temeiul art. 41 alin. (3) lit. e) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a interpelat Agenția Achiziții Publice în vederea verificării dacă persoanele juridice donatoare au încheiat, în ultimii 3 ani înainte de începerea perioadei electorale, contracte de achiziții publice de lucrări, bunuri sau servicii. Potrivit răspunsului, în perioada de referință, au avut încheiate contracte de achiziții publice următoarele persoane juridice care au făcut donații în favoarea concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” - Starnet Soluții SRL (1013600032967), MTD SRL (1003600003203) și Lerux Vox SRL (1004605003788).

Astfel, conform raportului privind finanțarea campaniei electorale a concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, persoanele juridice sus-numite au donat în favoarea acestuia, după cum urmează:

Starnet Soluții SRL (1013600032967) – suma de 104592,00 lei; 

MTD SRL (1003600003203) – suma de 10000,00 lei;

Lerux Vox SRL (1004605003788) - donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii în valoare de 14580,00 lei.

Cu referire la donațiile făcute de persoanele juridice enumerate mai sus, Comisia reține restricțiile prevăzute la art. 41 alin. (3) lit. e) din Codul electoral și pct. 23 subpct. 1) lit. e) din regulament, conform cărora este interzisă finanțarea ori susținerea materială sub orice formă a campaniei electorale de către persoanele juridice care, în ultimii trei ani înainte de începerea perioadei electorale, au încheiat contracte de achiziții publice de lucrări, bunuri sau servicii în sensul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

În partea ce vizează donatorul persoană juridică Starnet Soluții SRL (1013600032967), donația în valoare de 104592,00 lei, încasată de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” la data de 1 iunie 2021, a fost returnată donatorului la data de 2 iunie 2021.

Prin urmare, fiindu-i solicitată opinia concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” la data de 14 iunie 2021 cu referire la donațiile încasate din partea MTD SRL și Lerux Vox SRL, cu încălcarea art. 41 alin. (3) lit. e) din Codul electoral și pct. 23 subpct. 1) lit. e) din regulament, în răspuns acesta a prezentat ordinul de plată privind returnarea donației către MTD SRL, iar în partea ce privește donația sub alte forme efectuată de către Lerux Vox SRL, a informat despre returnarea donației prezentând la data de 17 iunie 2021 un act de retur din 15 iunie 2021, întocmit eronat, unde concurentul electoral Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” are statut de „donator”, iar persoana juridică Lerux Vox SRL este „beneficiar”. Ori, raportând dispozițiile art. 1198 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 la donațiile pentru finanțarea campaniei electorale, persoana ce efectuează donația obține calitatea de donator, iar concurentul electoral – de donatar.

Mai mult ca atât, actul de retur a fost semnat în numele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” de către domnul Artur Mija, care figurează sub numărul 25 în lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, înregistrată prin hotărârea CEC nr. 4858/2021.

Ca urmare a celor menționate, concurentul electoral Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a prezentat în aceeași zi, 17 iunie 2021, un alt act de retur, fără carențele constatate anterior.  

Agenția Achiziții Publice în răspunsul la scrisoarea nr. CEC-8/4101 din 6 iunie 2021, prin care i s-a solicitat, în temeiul art. 41 alin. (3) lit. e) din Codul electoral, verificarea informației dacă persoanele juridice donatoare menționate în hotărârea CEC nr. 4975/2021 aveau la situația din 28 mai 2021 contracte de achiziții publice, aceasta a confirmat inexistența acestora pentru perioada de referință.

Suplimentar, în vederea verificării respectării restricției prevăzute la art. 41 alin. (3) lit. d) și e) din Codul electoral și pct. 18 din regulament, la data de 10 iunie curent, Comisia Electorală Centrală a solicitat concurenților electorali Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic” și Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” să prezinte în termen restrâns declarația pe propria răspundere privind inexistența cotei de stat, străine sau mixte în capitalul social, conform modelului din anexa nr. 2 la regulament, ce se depune de către persoanele juridice donatoare. Au prezentat declarația Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”, iar Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a depus-o  pentru RV Pro Invest (1019600014086) și SRL Starnet Management Grup (1013600032978).

 Articolul 43 alin. (7) din Codul electoral stabilește că partidul politic, care intenționează să transfere în contul „Fond electoral” al concurentului electoral mijloace financiare proprii, deținute pe contul său la data începerii campaniei electorale, va prezenta Comisiei Electorale Centrale un raport financiar conform modelului din anexa nr. 8 la Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea CEC nr. 4401/2015.

Astfel, în condițiile normei sus-arătate, dintre concurenții electorali înregistrați în perioada 29 mai – 4 iunie 2021 inclusiv, rapoarte au fost prezentate de către Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” și Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”.

Totodată, Comisia notează că donații oferite în mărfuri, obiecte, lucrări și servicii au fost raportate de către următorii concurenți electorali:

Blocul electoral „RENATO USATÎI” – în valoare totală de 73550,91 lei;

Partidul Democrat din Moldova – în valoare totală de 239 000,00 lei;

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” – în valoare totală de 82879,20 lei;

Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” - în valoare totală de 500,00 lei;

Partidul Politic „Democrația Acasă” – în valoare totală de 70000,00 lei.

 Potrivit raportului prezentat de concurentul electoral Partidul Politic „Democrația Acasă”, se atestă că donația sub altă formă în valoare de 70000,00 lei a fost efectuată de o persoană fizică. Astfel, pornind de la prevederile art. 41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral în coroborare cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 923/2020 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, o persoană fizică poate dona pentru o campanie electorală în limita plafonului maxim de 6 salarii medii pe economie, adică până la limita de 52296,00 lei. Așadar, se constată depășirea plafonului cu 17704,00 lei.

Suplimentar, pct. 31 din regulament stabilește că raportul privind finanțarea campaniei electorale prezentat trebuie să fie completat integral la toate compartimentele, iar în compartimentele la care nu s-au înregistrat valori se va indica cifra „0”. Responsabilitatea privind corectitudinea și veridicitatea informațiilor despre donatori, atât din țară, cât și din afara țării, îi revine concurentului electoral, sub sancțiunea de a răspunde potrivit legislației în vigoare.

Astfel, verificând rapoartele sub aspectul plenitudinii informației, se atestă că lipsesc date sau datele din unele rubrici sunt incomplete, de exemplu rubricile „sursa de finanțare”, „locul de muncă/ocupația”, „ziua, luna, anul nașterii”, „țara” în rapoartele prezentate de concurenții electorali Blocul electoral „Renato Usatîi”, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, Partidul Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”.

Mai mult ca atât, în cazul concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a fost depusă o sesizare cu referire la datele incomplete ale donatorilor din afara țării în raportul privind finanțarea campaniei electorale la situația din 4 iunie 2021. Pe marginea acestui subiect, Comisia a demarat acțiunile de examinare și va reveni cu informații suplimentare după finalizarea acestora.

În conformitate cu art. 41 alin. (7) din Codul electoral, banca la care sunt deschise conturile cu mențiunea „Fond electoral” informează zilnic Comisia despre mijloacele bănești virate în cont. Băncile, unde concurenții electorali Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”, Blocul electoral „RENATO USATÎI”, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidul Politic „Șor”, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, Partidul Politic „Democrația Acasă”, Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” își au deschise conturile respective, au  prezentat informația în termenele stabilite.

Potrivit art. 41 alin. (2) lit. i) din Codul electoral în coroborare cu prevederile pct. 21 din regulament, mijloacele financiare din fondul electoral pot fi utilizate numai după declararea lor în scris la Comisia Electorală Centrală, conform modelului din anexa nr. 3 la regulament. Astfel, pornind de la normele enunțate, se constată că Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”  a prezentat Declarația concurentului electoral privind mijloacele bănești depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral” pentru transferul din data de 4 iunie curent - pe 8 iunie curent, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” pentru transferul din data de 1 iunie - pe 5 iunie curent, Partidul Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic” pentru transferul din data de 31 mai - pe 2 iunie curent, Partidul Politic „Democrația Acasă” pentru transferul din data de 1 iunie - pe 10 iunie curent, Blocul electoral „Renato Usatîi” pentru transferul din data de 31 mai - pe 1 iunie curent.

În conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. d), art. 43 alin. (4) din Codul electoral și pct. 29 din regulament, rapoartele prezentate au fost plasate pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md), la rubrica „Alegeri și referendumuri” / „Alegeri parlamentare din 11 iulie 2021” / „Susținerea financiară”, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

În temeiul art. 18 alin. (2), (4) și (5), 22 alin. (2), art. 41, 43 din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ia act, conform anexelor nr. 1–9, de informațiile cuprinse în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 prezentate la situația din 4 iunie curent, inclusiv de informațiile din rapoartele prezentate în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral”, ale următorilor concurenți electorali:

Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor;

Partidul Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”;

Blocul electoral „RENATO USATÎI”;

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;

Partidul Politic „Șor”;

Partidul Democrat din Moldova;

Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”;

Partidul Politic „Democrația Acasă”;

Partidul Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei”.

 1. Se atenționează concurenții electorali asupra obligației de a completa și prezenta raportul privind finanțarea campaniei electorale în corespundere cu dispozițiile din lege și cele regulamentare și se obligă să prezinte, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, informațiile lipsă și/sau raportul corectat, conform constatărilor din prezenta hotărâre de către Blocul electoral „Renato Usatîi”, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, Partidul Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”.
 2. Se obligă Partidul Politic „NOI” să prezinte, în termen de 24 de ore de la data adoptării prezentei hotărâri, informația despre neîncasarea veniturilor și neefectuarea cheltuielilor pentru situația din 4 iunie 2021, sau despre faptul că nu va deschide un cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral”.
 3. Se constată depășirea plafonului donațiilor de către Partidul Politic „Democrația Acasă” cu încălcarea art. 41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral și pct. 13 din regulament, conform informației din anexa nr. 10 la prezenta hotărâre.
 4. Se obligă Partidul Politic „Democrația Acasă”  să verse la bugetul de stat contravaloarea donațiilor, conform informației din anexa nr. 10 la prezenta hotărâre, primite peste plafon, cu prezentarea în termen de 24 de ore de la data adoptării prezentei hotărâri a documentelor doveditoare.
 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a  Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Dorin CIMIL

 

Secretarul ședinței                                                                                                   Vasile GAFTON

 

Chișinău, 18 iunie 2021

Nr. 5035