Nr. 1289 - cu privire la repartizarea atribuțiilor între membri conform domeniilor de activitate ale Comisiei Electorale Centrale

  • 19.09.2023
  • 1114
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la repartizarea atribuțiilor între membri conform domeniilor de activitate

ale Comisiei Electorale Centrale

 

În temeiul art. 32 din Codul electoral nr. 325/2022 și pct. 52 al Regulamentului de activitate al Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea nr. 1098/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. În conformitate cu domeniile de activitate ale Comisiei Electorale Centrale și cu prevederile Regulamentului de activitate al Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1098/2023 (în continuare – regulament), atribuțiile între membrii Comisiei Electorale Centrale se repartizează, după cum urmează:

1) Angelica Caraman, președinte:

coordonează activitatea membrilor și organizează activitatea Comisiei în condițiile Codului electoral, este ordonatorul de finanțe, inclusiv realizează atribuțiile prevăzute la pct. 43 din regulament. În vederea realizării atribuțiilor, coordonează activitatea subdiviziunilor din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale, în special a Direcției financiar-economice, Serviciului audit intern, Serviciului resurse umane și Serviciului achiziții publice și logistică;

2) Pavel Postica, vicepreședinte:

coordonează activitatea de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, inclusiv realizează atribuțiile prevăzute la pct. 45 din regulament. În vederea realizării atribuțiilor, coordonează activitatea Direcției supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale și Direcției comunicare, relații publice și mass-media;

3) Alexandr Berlinschii, secretar:

coordonează activitatea organelor electorale, inclusiv a consiliilor electorale de circumscripție cu statut permanent, gestionează activitățile ce țin de dezvoltarea Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, de asemenea realizează atribuțiile prevăzute la pct. 47 din regulament. În vederea realizării atribuțiilor, coordonează activitatea Direcției management alegeri, Direcției tehnologii informaționale și gestionare liste electorale și președinților consiliilor electorale de circumscripție cu statut permanent;

4) Ludmila Lupașco, membru:

coordonează activitatea în domeniul perfecționării cadrului normativ electoral și celui conex, precum și în domeniul reprezentării Comisiei în instanța de judecată, inclusiv realizează atribuțiile prevăzute la pct. 54 sbpct. 1) și 5) din regulament. În vederea realizării atribuțiilor, coordonează activitatea Direcției juridice;

5) Dana Munteanu, membru:

coordonează activitatea de instruire a persoanelor interesate și/sau antrenate în procesul electoral, precum și în domeniul ce vizează accesibilitatea procesului electoral și asigurarea infrastructurii secției de votare, inclusiv realizează atribuțiile prevăzute la pct. 54 sbpct. 2) din regulament. În vederea realizării atribuțiilor, coordonează activitatea Centrului de instruire continuă în domeniul electoral;

6) Vasile Postolache, membru:

coordonează activitatea în domeniul automatizării proceselor electorale și gestionării listelor electorale, inclusiv realizează atribuțiile prevăzute la pct. 54 sbpct. 3) din regulament. În vederea realizării atribuțiilor, coordonează activitatea Direcției tehnologii informaționale și gestionare liste electorale;

7) Teodora Vanghelii, membru:

coordonează activitatea în domeniul cercetării, analizei, documentării și întocmirii rapoartelor despre procesele electorale, inclusiv realizează atribuțiile prevăzute la pct. 54 sbpct. 4) din regulament. În vederea realizării atribuțiilor, coordonează activitatea Direcției analiză și documentare;

8) Tatiana Barburoș, membru:

coordonează activitatea în domeniul asigurării accesibilității procesului de vot pentru unele categorii de alegători, inclusiv realizează atribuțiile prevăzute la pct. 54 sbpct. 6) din regulament. În vederea realizării atribuțiilor coordonează activitatea Direcției management alegeri și Direcției tehnologii informaționale și gestionare liste electorale.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale.

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN

                                                                    

Chișinău, 19 septembrie 2023

Nr. 1289