Nr. 2458 - cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rîșcani

  • 09.04.2019
  • 181
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la ridicarea unui mandat de consilier

în Consiliul raional Rîșcani

 

La Comisia Electorală Centrală a parvenit cererea de demisie a consilierului Mizdrenco Vladimir ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul raional Rîșcani.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 23 și pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Mizdrenco Vladimir ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul raional Rîșcani.

2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Rîșcani.

3. Secretarul Consiliului raional Rîșcani, în termen de zece zile, va transmite Comisiei Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatului următorului candidat supleant de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul                                                                                    

Comisiei Electorale Centrale                                                               Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 09 aprilie 2019

Nr. 2458