Nr. 4100 - cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova

  • 07.08.2020
  • 175
  • 0
H O T Ă RÂ R E
cu privire la ridicarea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Ciobotaru Victor ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Ciobotaru Victor ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova.
2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova.
3. Secretarul Consiliului sătesc Borogani va transmite Comisiei Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatului următorului candidat supleant de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 07 august 2020
Nr. 4100