Nr. 573 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Ialpujeni, raionul Cimișlia

  • 30.06.2022
  • 485
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi
pentru funcția de primar al comunei Ialpujeni, raionul Cimișlia
 
La data de 24 iunie 2022, secretarul Consiliului comunal Ialpujeni, raionul Cimișlia, a informat prin scrisoare Comisia Electorală Centrală despre decesul primarului Pășcăneanu Eremia. Prin decizia nr. 3/1 din 21 iunie 2022, Consiliul comunal Ialpujeni l-a împuternicit pe domnul Savanu Constantin, consilier local, să exercite temporar atribuțiile primarului.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o), art. 150 alin. (1) lit. b), alin. (3) și (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 28 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și prin derogare de la prevederile pct. 1 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 706/2011 ,,Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanța mandatului de primar al comunei Ialpujeni, raionul Cimișlia.
2. Se stabilește data de 16 octombrie 2022 pentru desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Ialpujeni, raionul Cimișlia.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a  Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 30 iunie 2022
Nr. 573