Nr. 4831 - cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

  • 12.05.2021
  • 1763
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare

ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral

la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

 

Potrivit prevederilor art. 41 alin. (2) lit. d) din Codul electoral, plafonul general pe țară al mijloacelor financiare ce pot fi transferate în contul „Fond electoral” al concurentului electoral constituie 0,05% din veniturile prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul respectiv.

În conformitate cu art. 79 alin. (2) din Codul electoral, alegerea Parlamentului se efectuează într-o singură circumscripție electorală națională.

Astfel, conform art. 1 alin. (1) din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, modificat prin Legea nr. 27/2021 (Monitorul Oficial nr. 78-81 din 19.03.2021), veniturile la bugetul de stat pentru anul 2021 aprobate au fost în sumă de 41 415 400,0 mii de lei. Plafonul general pe țară în mărime de 0,05% din veniturile prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul respectiv constituie 20 707,70 mii lei.  

În temeiul art. 18 alin. (2), (5) și art. 41 alin. (2) lit. d) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

  1. Se stabilește plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în mărime de 20 707,70 mii lei.
  2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                            Dorin CIMIL

                                          

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                      
Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 12 mai 2021

Nr. 4831