Nr. 5062 - cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile parlamentare anticipate  din data de 11 iulie 2021

  • 25.06.2021
  • 699
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile parlamentare anticipate

 din data de 11 iulie 2021

 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 şi art. 54 din Codul electoral nr.1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se stabilește tirajul buletinelor de vot la alegerile parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021, conform anexelor. Buletinele de vot tipărite se vor distribui consiliilor electorale de circumscripție în conformitate cu numărul solicitat.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 25 iunie 2021

Nr. 5062