Nr. 091 - cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, la situația din 22 octombrie 2021

 • 26.10.2021
 • 213
 • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali

în campania electorală pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021,

la situația din 22 octombrie 2021

 

În temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) din Codul electoral, ale pct. 24 subpct. 1) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019, cu modificările ulterioare (în continuare – regulament), precum și potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 21 noiembrie 2021, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3/2021, concurenții electorali prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral” și, ulterior, săptămânal, rapoarte privind finanțarea campaniei electorale sau, în caz de nedeschidere a unui cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral”, în termen de 3 zile de la înregistrare, informează despre acest fapt Comisia, asigurând desfășurarea activităților ce nu implică cheltuieli financiare.

Potrivit hotărârilor consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi și de nivelul al doilea, până la data de 22 octombrie 2021, au fost înregistrați candidați din partea  următoarelor partide politice:

 1.  Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” și-a înregistrat candidați pe data de 5 octombrie 2021 - la CECEM Bălți nr. 2; pe data de 14 octombrie 2021 - la CECES Pârlița nr. 17/26, raionul Fălești, pe data de 15 octombrie 2021 - la CECEO Cupcini nr. 16/2, raionul Edineț, CECEC Ișcălău nr. 17/16, raionul Fălești, CECES Bălceana nr. 20/2, raionul Hâncești, CECEC Negurenii Vechi nr. 35/23, raionul Ungheni; pe data de 16 octombrie 2021 - la CECEC Hârtop nr. 11/10, raionul Cimișlia; pe data de 19 octombrie 2021 - la CECES Opaci nr. 10/16, raionul Căușeni, CECES Călinești nr. 17/5, raionul Fălești; pe data de 21 octombrie 2021 - la CECEC Camenca nr. 19/4, raionul Glodeni, CECEC Cneazevca nr. 22/8, raionul Leova; pe data de 22 octombrie 2021 - la CECEC Ucrainca nr. 10/25, raionul Căușeni și la CECES Hlinaia nr. 16/21, raionul Edineț.
 2.  Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” și-a înregistrat candidați pe data de 8 octombrie 2021 la CECEM Bălți nr. 2 și pe data de 22 octombrie 2021 la CECES Hlinaia nr. 16/21, raionul Edineț.
 3.  Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” și-a înregistrat un candidat pe data de 14 octombrie 2021 la CECEM Bălți nr. 2.
 4.  Partidul Democrat din Moldova și-a înregistrat candidați pe data de 14 octombrie 2021  la CECEC Camenca nr. 19/4, raionul Glodeni și pe data de 15 octombrie 2021 la CECEC Negurenii Vechi nr. 35/23, raionul Ungheni.
 5.  Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” și-a înregistrat candidați pe data de 14 octombrie 2021 la CECES Opaci nr. 10/16, raionul Căușeni și pe data de 15 octombrie 2021 la CECES Bălceana nr. 20/2, raionul Hâncești.
 6.  Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și-a înregistrat candidați pe data de 15 octombrie 2021 - la CECEC Ucrainca nr. 10/25, raionul Căușeni, CECEO Cupcini nr. 16/2, raionul Edineț, CECES Hlinaia nr. 16/21, raionul Edineț, CECEC Ișcălău nr. 17/16, raionul Fălești, CECEC Negurenii Vechi nr. 35/23, raionul Ungheni; pe data de 18 octombrie 2021 - la CECEM Bălți nr. 2; pe data de 19 octombrie 2021 - la CECES Ștefănești nr. 32/20, raionul Ștefan Vodă și pe data de 21 octombrie 2021 - CECEC Cneazevca nr. 22/8, raionul Leova.
 7.  Partidul Politic Partidul Verde Ecologist și-a înregistrat un candidat pe data de 19 octombrie 2021 la CECEC Negurenii Vechi nr. 35/23, raionul Ungheni.
 8.  Partidul Liberal și-a înregistrat un candidat pe data de 20 octombrie 2021 la CECEM Bălți nr. 2.
 9.  Partidul „Patrioții Moldovei” și-a înregistrat un candidat pe data de 21 octombrie 2021 la CECEM Bălți nr. 2.
 10.  Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii și-a înregistrat un candidat pe data de 21 octombrie 2021 la CECEM Bălți nr. 2.
 11.  Partidul Politic „Șor” și-a înregistrat un candidat pe data de 21 octombrie 2021 - la CECEC Ișcălău nr. 17/16, raionul Fălești.
 12.  Partidul Politic ,,VOINȚA POPORULUI” și-a înregistrat un candidat pe data de 22 octombrie 2021 la CECEC Hârtop nr. 11/10, raionul Cimișlia.

 

Potrivit art. 41 alin. (2) lit. c) din Codul electoral și pct. 6 lit. c) din regulament, concurentul electoral care nu-și deschide un cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral” informează despre aceasta Comisia Electorală Centrală și desfășoară doar activități de campanie sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare.

În acest sens, la data de 22 octombrie curent, Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor a informat Comisia despre faptul că nu a deschis cont cu mențiunea „Fond electoral” și nu a suportat cheltuieli financiare pentru desfășurarea campaniei electorale, iar în data de 25 octombrie curent o astfel de înștiințare a parvenit și de la Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”.

 În data de 26 octombrie 2021, Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” a  comunicat că nu va deschide cont cu mențiunea specială și pentru candidatul în circumscripția în care este înregistrat ca concurent , nu se vor opera careva cheltuieli.

Conform Programului calendaristic, concurenții electorali trebuie să prezinte săptămânal, în ziua de vineri, rapoartele privind finanțarea campaniei electorale la situația din 8 octombrie 2021, 15 octombrie 2021, 22 octombrie 2021, 29 octombrie 2021, 5 noiembrie 2021, 12 noiembrie 2021 și 19 noiembrie 2021. În cazul stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin, la 26 noiembrie 2021 și 3 decembrie 2021.

Prin urmare, la situația din 22 octombrie 2021, au depus rapoartele privind finanțarea campaniei electorale următorii concurenți electorali:

- Partidul Democrat din Moldova

- Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

- Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”.

 

Raportul depus de concurentul electoral Partidul Democrat din Moldova are toate compartimentele completate cu cifra zero.

Concurentul electoral Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” a prezentat raportul doar cu lista „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii” pentru perioada de raportare 18.10.21-22.10.21 evaluate de către concurentul electoral/ trezorierul acestuia la prețul de piață, în sumă de 1900, 00 lei, după cum prevăd art. 43 alin. (10) din Codul electoral și pct. 28 din regulament, fără a fi indicată circumscripția electorală pentru care s-au obținut astfel de donații. Respectiv, în vederea reflectării corecte a donațiilor și urmăririi respectării de către concurentul electoral a plafonului de cheltuieli aprobat pe circumscripție, Comisia a solicitat prezentarea raportului corectat, cu menționarea circumscripției în lista cu privire la „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii” pentru perioada de raportare 18.10.21-22.10.21. Ca urmare, în data de 25 octombrie 2021, raportul pentru perioada de referință a fost prezentat corectat, fiind indicată circumscripția electorală sătească Opaci pentru care s-au acordat donațiile în mărime de 1900,00 lei.

Potrivit raportului concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, acesta nu a înregistrat venituri în bani în perioada respectivă, iar în lista „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii” pentru perioada 16.10.21-22.10.21 evaluate la prețul de piață de către concurentul electoral/ trezorierul acestuia, în conformitate cu art. 43 alin. (10) din Codul electoral și pct. 28 din regulament, s-a indicat suma de 2510, 00 lei pentru circumscripția electorală municipală Bălți nr. 2 și suma de 655, 00 lei pentru circumscripția electorală orășenească Cupcini nr. 16/2, raionul Edineț.

Concurentul electoral Partidul Politic „Șor”, la data de 21 octombrie 2021, a prezentat un demers prin care a informat Comisia despre faptul că s-a adresat mai multor bănci cu solicitarea de a-i fi deschis un cont bancar curent și un cont special destinat campaniei electorale pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, însă până la moment a primit refuz doar din partea unei instituții bancare, la demers fiind anexată și corespondența cu băncile comerciale.

 În ceea ce privește concurenții electorali Partidul Politic Partidul Verde Ecologist, Partidul Liberal, Partidul „Patrioții Moldovei”, Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii și Partidul Politic ,,VOINȚA POPORULUI”, aceștia pentru situația din 22 octombrie 2021 nu au prezentat nici informația despre nedeschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral” și nici raportul privind veniturile și cheltuielile din campania electorală.

Pe aceste aspecte, Comisia atenționează concurenții electorali să respecte prevederile legii cu privire la prezentarea rapoartelor, informarea despre deschiderea sau nedeschiderea contului și/sau informarea despre inexistența tranzacțiilor financiare, inclusiv să țină seama de graficul de raportare prevăzut de programul calendaristic.

 

În conformitate cu art. 41 alin. (7) din Codul electoral, banca la care sunt deschise conturile cu mențiunea „Fond electoral” informează zilnic Comisia despre mijloacele bănești virate în cont. Băncile, la care concurenții electorali Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” și Partidul Democrat din Moldova au deschise conturile respective, au prezentat informația în termenele stabilite.

În conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. d), art. 43 alin. (4) din Codul electoral și pct. 34 din regulament, rapoartele prezentate au fost plasate pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md), la rubrica „Alegeri și referendumuri”/„Alegeri locale noi din 21.11.2021”/„Susținerea financiară”, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Din perspectiva atribuțiilor Comisiei de supraveghere privind finanțarea campaniilor electorale, rapoartele prezentate de Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” și Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” au fost verificate în prealabil sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu cerințele de întocmire a acestora, constatându-se respectarea de către concurenți electorali a prevederilor art. 41 și art. 43 din Codul electoral și ale regulamentului.

În temeiul art. 18 alin.(2), (4) și (5), art. 22 alin. (2), art. 41 și art. 43 din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

 1. Se ia act de informația cuprinsă în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021 pentru situația din 22 octombrie 2021 prezentate de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” și Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, conform datelor generalizate și prezentate în Anexele nr.1 și nr. 2 la prezenta hotărâre, precum și de datele cu valorile zero reflectate în raportul prezentat de Partidul Democrat din Moldova.
 2. Se ia act de informația prezentată de concurenții electorali Partidul Politic „Șor” și  Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”
 3. Se obligă Partidul Politic Partidul Verde Ecologist, Partidul Liberal, Partidul „Patrioții Moldovei”, Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii și Partidul Politic ,,VOINȚA POPORULUI” să informeze Comisia, în termen de 24 de ore de la data adoptării prezentei hotărâri, despre neîncasarea veniturilor și neefectuarea cheltuielilor la situația din 22 octombrie curent,  sau despre faptul că nu va deschide un cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral.
 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a  Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII

 

Chișinău, 26 octombrie 2021

Nr. 91