Nr. 526 - cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală a alegerilor locale noi din 29 mai 2022, pentru perioada 14 – 20 mai 2022

  • 27.05.2022
  • 293
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali
în campania electorală a alegerilor locale noi din 29 mai 2022,
pentru perioada 14 – 20 mai 2022
 
În temeiul prevederilor art. 41, art. 43 alin. (1) din Codul electoral, ale pct. 24 subpct. 1) lit. a) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019, cu modificările ulterioare (în continuare – regulament), concurenții electorali prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral” și, ulterior, săptămânal, rapoarte privind finanțarea campaniei electorale. În caz de nedeschidere a unui cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral”, concurentul electoral informează despre acest fapt Comisia, în termen de 3 zile de la înregistrare, asigurând desfășurarea activităților ce nu implică cheltuieli financiare.
 
1. Potrivit hotărârilor consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi, au fost înregistrați candidați din partea următoarelor partide politice:
1) Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;
2) Partidul Liberal Democrat din Moldova;
3) Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”;
4) Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor;
5) Partidul Politic „Șor”;
6) Partidul Democrat din Moldova;
7) Partidul Politic ,,Puterea Oamenilor”;
8) Partidul Liberal;
9) Partidul politic Partidul Nostru.
 
2. În conformitate cu pct. 37 și pct. 39 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi în unele localități din data de 29 mai 2022, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.374/2022, concurenții electorali prezintă săptămânal, în ziua de vineri, rapoarte privind finanțarea campaniei sale electorale la 22 aprilie 2022, 29 aprilie 2022, 6 mai 2022, 13 mai 2022, 20 mai 2022 și 27 mai 2022. În cazul stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin, rapoartele vor fi prezentate pe 3 iunie 2022 și 10 iunie 2022.
 
3. Prin hotărârea nr. 477 din 6 mai 2022, nr. 503 din 11 mai 2022 și nr. 512 din 19 mai 2022, Comisia Electorală Centrală a luat act de informația din rapoartele privind finanțarea campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022 pentru perioada 26 – 29 aprilie 2022, pentru perioada 30 aprilie – 6 mai 2022 și, respectiv, pentru perioada 7 – 13 mai 2022, prezentate de concurenții electorali Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidul Politic „Șor”, Partidul Liberal, Partidul Politic „Puterea Oamenilor”, Partidul politic Partidul Nostru și Partidul Liberal Democrat din Moldova.
Conform pct. 3 al hotărârii nr.512 din 19 mai 2022, concurentul electoral Partidul Liberal a fost atenționat pentru utilizarea mijloacelor financiare nedeclarate în mărime de 2950,00 lei pentru data de 13 mai 2022, fiind obligat să prezinte declarația privind mijloacele bănești depuse în contul „Fond electoral”.
Prin pct. 4 și 5 ale aceleiași hotărâri, concurentului electoral Partidul Politic ,,Puterea Oamenilor” i-a fost aplicată sancțiunea sub formă de avertisment pentru nerespectarea termenelor legale de prezentare a rapoartelor, fiind obligat să prezinte în termen de 3 zile, până în data de 22 mai 2022, raportul privind finanțarea campaniei electorale pentru perioada 7 – 13 mai 2022 pe suport de hârtie, confirmat olograf sau prin semnătură electronică în corespundere cu art. 13 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic. Conformându-se obligației la data de 20 mai curent, acesta a prezentat raportul pe suport de hârtie cu semnătura olografă a trezorierului și a concurentului electoral.
 
4. Potrivit art. 41 alin. (2) din Codul electoral și pct. 6 din regulament, la data de 17 mai 2022, Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor a informat Comisia că la data de 16 mai curent a deschis contul cu mențiunea „Fond electoral” pentru alegerile locale noi din 29 mai.
La data de 20 mai 2022, concurentul electoral Partidul Politic ,,Puterea Oamenilor” a informat Comisia despre nedeschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral” și desfășurarea activităților de campanie ce nu implică cheltuieli financiare.
În ceea ce privește raportul ce se prezintă în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral”, Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor l-a depus cu întârziere, în data de 23 mai 2022, având completată doar lista „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii” cu evaluări în mărime totală de 5300,00 lei.
În astfel de circumstanțe, Comisia atenționează concurentul electoral Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor să respecte prevederile legale cu privire la prezentarea rapoartelor și graficul de raportare prevăzut de programul calendaristic.
 
5. Pentru perioada 14 - 20 mai 2022, au depus rapoarte privind finanțarea campaniei electorale concurenții electorali Partidul Liberal, Partidul Democrat din Moldova, Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Politic „Șor”, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” și Partidul politic Partidul Nostru.
 
6. Raportul prezentat de concurentul electoral Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru perioada 14 – 20 mai 2022 conține informații despre venituri din subvenții de la bugetul de stat în mărime de 7000,00 lei. Declarația privind mijloacele bănești, în mărime de 7000,00 lei, depuse în contul „Fond electoral” pe 19 mai 2022 a fost prezentată Comisiei în termen, la data de 19 mai 2022. Lista „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii” conține date din raportul prezentat în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral și cheltuieli în sumă totală de 5635,00 lei. Informația detaliată despre cheltuielile suportate pentru fiecare circumscripție electorală este dată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
 
7. Concurentul electoral Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a prezentat raportul cu toate compartimentele conținând cifra zero, cu excepția listelor „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii” pentru perioada de raportare 14 – 20 mai 2022, în mărime totală de 4200,00 lei, evaluate de către concurentul electoral potrivit prevederilor art. 43 alin. (10) din Codul electoral și pct. 28 din regulament. Informația detaliată despre estimările donațiilor pentru fiecare circumscripție electorală este dată în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
 
8. Raportul prezentat de concurentul electoral Partidul Liberal Democrat din Moldova conține informații despre venituri din subvenții de la bugetul de stat în mărime de 12500,00 lei. Conform informației, mijloacele bănești, în mărime de 12500,00 lei, au fost depuse în contul „Fond electoral” pe 16 mai 2022, declarația în acest sens fiind prezentată Comisiei, la fel, în data de 16 mai 2022, adică în termen. Lista „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii” conține valori zero și cheltuieli în sumă totală de 12328,04 lei. Informația detaliată despre cheltuielile suportate pentru fiecare circumscripție electorală este dată în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
Totodată, Comisia reține art. 43 alin. (7) din Codul electoral, conform căruia partidul politic, care intenționează să transfere în contul „Fond electoral” al concurentului electoral mijloace financiare proprii, va prezenta Comisiei Electorale Centrale la data începerii campaniei electorale un raport financiar conform modelului stabilit de Comisie.
În acest sens, se constată că, până la termenul-limită, Partidul Liberal Democrat din Moldova nu a prezentat raportul în vederea admisibilității utilizării resurselor financiare proprii, ceea ce reprezintă o inacțiune contrară normei menționate supra. Depunerea raportului la data începerii campaniei are drept scop declararea existenței resurselor financiare în contul curent al partidului politic, precum și individualizarea acestora în vederea neadmiterii depersonalizării resurselor financiare utilizate.
Comisia atrage atenția că utilizarea resurselor financiare ale partidului, fără a fi declarate în modul stabilit organului de supraveghere și control, este pasibilă de a fi calificată drept folosire de către concurentul electoral a fondurilor financiare şi materiale nedeclarate, în corespundere cu art. 75 alin. (5) lit. a) din Codul electoral. Această abatere electorală ar putea constitui temei de aplicare a sancțiunii sub formă de anulare a înregistrării concurentului.
Cu toate acestea, având în vedere că Partidul Liberal Democrat din Moldova a admis prima abatere în cadrul campaniei electorale pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022 prin faptul că nu a prezentat raportul prealabil, dar a reflectat suma respectivă în raportul financiar fără a o tăinui, Comisia atenționează, dar și obligă concurentul electoral respectiv să prezinte raportul financiar care urma să fie depus la data începerii campaniei electorale.
 
9. Toate compartimentele din raportul concurentului electoral Partidul Politic „Șor” conțin cifra zero, cu excepția listelor „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii” pentru perioada de raportare 14 – 20 mai 2022, în mărime totală de 9829,80 lei. Donațiile reflectate în raport, la fel, se prezumă a fi evaluate de către concurentul electoral potrivit prevederilor art. 43 alin. (10) din Codul electoral și pct. 28 din regulament. Informația detaliată despre estimările donațiilor pentru fiecare circumscripție electorală este dată în Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
 
10. Raportul prezentat de concurentul electoral Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, de asemenea, conține cifra zero la toate compartimentele, iar lista „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii” pentru perioada de raportare 14 - 20 mai 2022 conține evaluări în mărime totală de 4420,00 lei. Donațiile reflectate în raport sunt evaluate de către concurentul electoral potrivit prevederilor art. 43 alin. (10) din Codul electoral și pct. 28 din regulament. Informația detaliată despre estimările donațiilor pentru fiecare circumscripție electorală este dată în Anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.
 
11. Concurentul electoral Partidul politic Partidul Nostru pe data de 16 mai 2022 a înregistrat venituri din subvenții de la bugetul de stat în mărime de 2050,00 lei, acești bani fiind în aceeași zi utilizați pentru confecționarea materialelor promoționale.
Potrivit art. 41 alin. (2) lit. i) din Codul electoral, ”mijloacele financiare din fondul electoral pot fi utilizate numai după declararea lor la Comisia Electorală Centrală sau la consiliul electoral de circumscripție, în cazul candidaților independenți în alegerile locale”.
În corespundere cu pct. 21 din regulament, ”Concurentul electoral va efectua viramente din contul „Fond electoral” doar pentru cheltuielile prevăzute în modelul Raportului privind finanțarea campaniei electorale. Utilizarea mijloacelor financiare din contul „Fond electoral” poate fi efectuată doar după declararea lor în scris la Comisia Electorală Centrală sau la consiliul electoral de circumscripție în cazul candidaților independenți la alegerile locale, conform modelului din Anexa nr. 3 la prezentul regulament”.
Astfel, Comisia constată că Partidul politic Partidul Nostru a utilizat mijloace financiare fără a le declara în prealabil la Comisia Electorală Centrală în modul stabilit, ceea ce este contrar prevederilor citate mai sus.
Comisia reține că, în corespundere cu art.75 alin. (5) lit. a) din Codul electoral, folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare și materiale nedeclarate constituie temei de aplicare a sancțiunii sub formă de anulare a înregistrării acestuia.
Cu toate acestea, având în vedere că Partidul politic Partidul Nostru a admis prima abatere în cadrul campaniei electorale pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022, a reflectat suma respectivă în raportul financiar fără a o tăinui, Comisia consideră judicios de a se limita la această etapă, după cum a procedat și în cazul altor concurenți electorali, prin a-i aplica atenționarea fără a da alte sancțiuni, aceasta fiind o măsură proporțională caracterului abaterii constatate, circumstanțelor aferente și în corespundere cu scopul legal urmărit.
În ceea ce privește Lista „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii”, aceasta conține valori zero. Concurentul electoral a indicat cheltuieli în sumă totală de 2003,00 lei. Informația detaliată despre cheltuielile suportate pentru fiecare circumscripție electorală este dată în Anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.
 
12. Rapoartele depuse de concurenții electorali Partidul Liberal și Partidul Democrat din Moldova au toate compartimentele completate cu cifra zero, fiind prezentate în Anexele nr. 7-8 la prezenta hotărâre.
 
13. În conformitate cu art. 41 alin. (7) din Codul electoral, banca la care este deschis contul cu mențiunea „Fond electoral” informează zilnic Comisia despre mijloacele bănești virate în acesta. Băncile, la care concurenții electorali, Partidul Liberal, Partidul Democrat din Moldova, Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidul Liberal Democrat din Moldova și Partidul politic Partidul Nostru au deschise conturile respective, au prezentat informația în termenele stabilite.
 
14. În conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. d), art. 43 alin. (4) din Codul electoral și pct. 34 din regulament, rapoartele prezentate au fost plasate pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md), la rubrica „Alegeri și referendumuri”/„Alegeri locale noi din 29.05.2022”/„Susținerea financiară”, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
 
15. Din perspectiva atribuțiilor Comisiei de supraveghere privind respectarea prevederilor legale privind finanțarea campaniilor electorale, rapoartele prezentate de Partidul Liberal, Partidul Democrat din Moldova, Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Politic „Șor”, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” și Partidul politic Partidul Nostru au fost verificate în prealabil sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu cerințele de întocmire a acestora, constatându-se respectarea de către acești concurenți electorali a prevederilor art. 41 și art. 43 din Codul electoral și ale regulamentului.
 
În temeiul art. 18 alin.(2), (4) și (5), art. 22 alin. (2), art. 41, art. 43 și art.72 alin (3) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de informația din rapoartele privind finanțarea campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022 pentru perioada de 14 – 20 mai 2022, prezentate de concurenții electorali Partidul Liberal, Partidul Democrat din Moldova, Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Politic „Șor”, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” și Partidul politic Partidul Nostru, conform datelor generalizate și prezentate în Anexele nr. 1 – 8 la prezenta hotărâre.
2. Se ia act de informația cu privire la deschiderea contului bancar cu mențiunea „Fond electoral” prezentată de concurentul electoral Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și de informația cu privire la nedeschiderea contului bancar cu mențiunea „Fond electoral” și desfășurarea activităților de campanie ce nu implică cheltuieli financiare prezentată de concurentul electoral Partidul Politic ,,Puterea Oamenilor”.
3. Se atenționează concurentul electoral Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru nerespectarea termenelor legale de prezentare a rapoartelor, indicate în Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi în unele localități din data de 29 mai 2022, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 374/2022.
4. Se atenționează concurentul electoral Partidul Liberal Democrat din Moldova pentru nerespectarea prevederilor legale și se obligă să prezinte în termen de 3 zile, până în data de 1 iunie 2022, ora 17:00, raportul privind gestiunea financiară la data începerii campaniei electorale.
5. Se atenționează concurentul electoral Partidul politic Partidul Nostru pentru utilizarea mijloacelor financiare nedeclarate în mărime de 2050,00 lei pentru data de 16 mai 2022 și se obligă să prezinte în termen de 3 zile, până în data de 1 iunie 2022, ora 17:00, declarația privind mijloacele bănești depuse în contul „Fond electoral”.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul ședinței                                                                                                   Lilian ENCIU
 
Chișinău, 27 mai 2022
Nr. 526