Nr. 4102 - cu privire la vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni

  • 07.08.2020
  • 196
  • 0
H O T Ă RÂ R E
cu privire la vacanța unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Meriacri Tudor ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
La examinarea documentelor s-a constatat că lista candidaților supleanți din partea Partidului Democrat din Moldova este epuizată și după restabilirea repetată a șirului descrescător cea mai mare valoare numerică îi revine listei de candidați din partea Partidului Liberal, iar în hotărârea Judecătoriei Strășeni din 5 noiembrie 2019 nu au fost confirmați candidații supleanți.
Întrucât în hotărârea instanței lipsește lista candidaților supleanți din partea Partidului Liberal, Comisia se află în imposibilitatea de a atribui mandatul de consilier până la confirmarea listei.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 22 și pct. 29 lit. c) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 07 august 2020
Nr. 4102