H O T Ă R Â R E cu privire la modificarea Listei candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic "Uniunea Centristă din Moldova", înregistrată prin h

  • 31.03.2009
  • 448
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la modificarea Listei candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic "Uniunea Centristă din Moldova", înregistrată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2086 din 10 februarie 2009 şi modificată prin hotărârile nr. 2148 din 17 februarie 2009 şi nr. 2246 din 6 martie 2009

Conform procesului-verbal al şedinţei Consiliului Republican al Partidului Politic "Uniunea Centristă din Moldova"din 26 martie 2009, 45 de candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de pe listă au fost transferaţi de la un număr la altul.

în conformitate cu art. 18, 46 şi 80 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se modifică Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic "Uniunea Centristă din Moldova", înregistrată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2086 din 10 februarie 2009 şi modificată prin hotărârile nr. 2148 din 17 februarie 2009 şi nr. 2246 din 6 martie 2009, după cum urmează:

- se transferă: Carasic Dumitru de la nr. 14 la nr. 29, Vasiloi Taisa de la nr. 16 la nr. 100, Beleacova Elena de la nr. 29 la nr. 14, Pojoga Iurie de la nr. 19 la nr. 45, Furculiţă Andrei de la nr. 45 la nr. 19, Tomacinschi Mihai de la nr. 20 la nr. 22, Urzică Iurie de la nr. 48 la nr. 20, Caireac Vasile de la nr. 21 la nr. 27, Nani Iurie de la nr. 32 la ia nr. 16, Sufrai Elena de la nr. 70 la nr. 21, Andronic Mihail de la nr. 22 la nr. 34, Lungu Andrei de la nr. 24 la nr. 41, Orfin Zinaida de la nr. 60 la nr. 24, Haruţa Vasile de la nr. 25 la nr. 85, Arteni Ion de la nr. 85 la nr. 30, Ganea Valentin de la nr. 27 la nr. 51, Purcăreanu Gheorghe de la nr. 30 la nr. 84, Vovc Vasile de la nr. 84 la nr. 25, Gârjev Nadejda de la nr. 34 la nr. 37, Susanu Boris de la nr. 35 la nr. 32, Sclifos Dumitru de la nr. 46 la nr. 35, Crivenchii Svetlana de la nr. 100 la nr. 46, Ivasiuc Leonid de la nr. 37 la nr. 43, Bou Valerian de la nr. 41 la nr. 61, Razlog Ion de la nr. 43 la nr. 48, Trăilă Larisa de la nr. 44 la nr. 76, Lazariuc Victoria de la nr. 76 la nr. 44, Ursachi Constantin de la nr. 51 la nr. 52, Ţaţul Vasile de la nr. 52 la nr. 53, Moroşanu Vasile de la nr. 53 la nr.54, Baltag Petru de la nr. 54 la nr. 55, Panaite Victor de la nr. 55 la nr. 56, Coadă Andrei de la nr. 56 la nr. 57, Munteanu Anatol de la nr. 57 la nr. 58, Drăniceru Mihai de la nr. 58 la nr. 59, Caşu Iacob de la nr. 59 la nr. 60, Cociug Anatolii de la nr. 61 la nr. 62, Lazari Valeriu de la nr. 62 la nr. 63, Pulber Ion de la nr. 63 la nr. 64, Carcea Vladimir de la nr. 64 la nr. 65, Savca Vasile de la nr. 65 la nr. 66, Golban Andrei de la nr. 66 la nr. 67, Ivanov Petru de la nr. 67 la nr. 68, Paţanov Gheorghe de la nr. 68 la nr. 69, Popov Alexandr de la nr. 69 la nr. 70; - ordinea de plasare a candidaţilor în lista Partidului Politic " Uniunea Centristă din Moldova" va corespunde modificării operate prin prezenta hotărâre. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 31 martie 2009

Nr. 2428