MAXIM LEBEDINSCHI - Secretarul Comisiei Electorale Centrale (numit în funcția de Secretar CEC prin HCEC nr. 2539 din 19 iulie 2019)

  • 14050

MAXIM LEBEDINSCHI - Secretarul Comisiei Electorale Centrale

(numit în funcția de Secretar CEC prin HCEC nr. 2539 din 19 iulie 2019)

 

Născut la 16 aprilie 1986, or. Briceni, r. Briceni

 

Educație și formare:

2016 – magistru în Drept, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

2004 – 2008 – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, specializarea Drept public

1992 – 1994 – Gimnaziul și Liceul Teoretic nr.2 din or. Briceni

2012 – Consultarea și colaborarea cu Fundația de Binefacere „Soluția”

2011 – Cursuri de instruire pe tema: „Protecția datelor cu caracter personal”, organizate de Clubul avocaților, Amnesty International în cadrul Programului „Profesioniștii pentru drepturile omului”

2011 – Cursuri de instruire pe tema: „Drepturile omului, nediscriminarea, confidențialitatea și repararea prejudiciilor morale ale persoanelor care trăiesc cu HIV”, organizat de Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM)

 

Experienţă profesională:

2017 – iulie 2019:

– consilier în domeniul juridic și relațiilor instituționale, reprezentant al Președintelui Republicii Moldova în relațiile cu Parlamentul și Guvernul;

– membru al Comisiei naționale pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente;

– președinte al Comisiei pentru problemele cetățeniei și acordării de azil politic de pe lîngă Președintele Republicii Moldova

2017 – 2019 – membru al Consiliului Suprem de Securitate

iunie 2016 – februarie 2017 – membru al Comisiei Electorale Centrale

2015 – consilier netitular al Fracțiunii parlamentare Partidul Socialiștilor din Republica Moldova

2014 – 2017 – avocet și conducător al Biroului Asociat de Avocați „Lebedinsky & Partners”

octombrie – noiembrie 2014 / decembrie 2018 – februarie 2019 – reprezentant cu drept de vot consultativ la Comisia Electorală Centrală

2013 – 2015 – reprezentant al deputaților în Parlamentul RM, în fața Curții Constituționale

2015 – consilier netitular al Fracțiunii parlamentare Partidul Socialiștilor din Republica Moldova

2014 – prezent – avocat și conducător al Biroului Asociat de Avocați „Lebedinsky & Partners”

2010 – 2014 – avocat în cadrul Cabinetului de avocați „Avornic și Partenerii”

2010 – conducător, Secția juridică, „Ialoveni-Gaz” S.R.L.

2008 – 2009 – avocat stagiar în cadrul Biroului asociat de avocați „ Avornic și Partenerii ”

2005 – 2008 – administrator al întreprinderii „Lebedinschi & Co” S.R.L.