Membrii CEC au avut o întrevedere cu reprezentanții PNUD Moldova și USAID Moldova

  • 08.10.2021
  • 565
  • 0

Astăzi, membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) au avut o întrevedere, în format de videoconferință, cu reprezentanții PNUD Moldova și USAID Moldova. Scopul întrevederii a fost de a reconfirma angajamentele părților în realizarea activităților stabilite, parte a Proiectului PNUD „Consolidarea democrației prin alegeri incluzive și transparente”.

Președinta CEC, Angelica Caraman, a salutat inițiativa întrevederii, interesul și deschiderea partenerilor de dezvoltare ai CEC, pentru continuarea susținerii eforturilor de asigurare a unui cadru accesibil pentru tot ce ține de organizarea alegerilor libere, corecte și incluzive.

Andrea Cuzyova, reprezentantă rezidentă adjunctă și Victoria Gellis, director programe, din cadrul USAID Moldova, au felicitat, în numele PNUD, noua componență a Comisiei, dând asigurări că Programul va susține și în continuare obiectivele stabilite de CEC și CICDE orientate spre dezvoltarea proceselor electorale din Republica Moldova.

În cadrul discuțiilor, au fost prezentate prioritățile, pe termen scurt, ale autorității electorale, activitățile inițiate anterior și care urmează a fi implementate până la sfârșit, dar și unele obiective noi ce se pliază pe angajamente deja stabilite în cadrul parteneriatului existent. În acest context, oficialii au discutat despre inițiativele CEC de a revizui și perfecționa legislația electorală și cea conexă, implementarea unor metode alternative de vot, precum și îmbunătățirea mecanismelor instituționale la capitolul transparență, control și supraveghere a finanțării politice.

Totodată, a fost salutată deschiderea PNUD și USAID pentru extinderea domeniilor de asistență, precum desfășurarea unor campanii de informare și educație electorală ce ar contribui la creșterea încrederii societății față de tehnologiile informaționale în alegeri, cu accent pe digitalizarea și implementarea unor metode alternative de vot.