Observatori internaționali: Turul I - acreditate 310 persoane; Turul II acreditate - 23 persoane

  • 25.08.2020
  • 1496

 

Pentru acreditarea observatorilor internaționali sunt necesare următoarele acte:

a) Demers oficial, în original, din partea instituției de acreditare a observatorilor;

b) Copia de pe pașaportul cetățeanului străin valabil (document de călătorie).

c) Formularul pentru acreditarea observatorului internațional completat de fiecare candidat.

Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora

Organizațiile internaționale, guvernele statelor străine și organizațiile neguvernamentale din străinătate pot depune dosarul pentru acreditare doar în urma obținerii invitației din partea CEC sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale.  

Reprezentanții organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine și ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate pot înregistra la Comisia Electorală Centrală, în caz de necesitate, interpreți, care vor asista observatorii internaționali acreditați pe durata activității lor.

Vă rugăm să transmiteți formularul, însoțit de scrisoarea oficială, copiile pașapoartelor persoanelor care urmează să fie acreditate, până în data de 24 octombrie 2020, la adresa: str. V. Alecsandri, nr 119, MD 2012, Chișinău, Republica Moldova; e-mail: info@cec.md; corneliu.pasat@cec.md, fax: + 373 22 234 047.

Termenul-limită de depunere a cererilor privind acreditarea în calitate de observator este de 7 zile până la ziua alegerilor.

 

Turul doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020