Nr. 4401 - pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice

  • 23.12.2015
  • 2429
  • 0

 

HOTĂRÎRE

pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice

 

În scopul reglementării condițiilor și modului de susținere financiară a activității partidelor politice, al stabilirii procedurii de prezentare de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea financiară, precum și în vederea acordării unui termen rezonabil pentru ajustarea activității curente a partidelor politice la noile reguli privind colectarea cotizațiilor de membru și evidența acestora, în temeiul art. VII alin. (3) și (4) al Legii nr. 36 din 9 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative și al art. 18, 22 și 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se aprobă, conform anexei, Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice.

2. Partidele politice își vor aduce actele lor interne în concordanță cu Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, cu excepția prevederilor de la pct. 87 lit. a) din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice care vor fi puse în aplicare de la 1 ianuarie 2018, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale

 

 

Iurie CIOCAN

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Andrei VOLENTIR

 

Chișinău, 23 decembrie 2015

Nr. 4401