Nr. 4442 - pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4359 din 14 octombrie 2020 „Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea domnului Renato Usatîi, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate” 

  • 26.10.2020
  • 163
  • 0

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4359 din 14 octombrie 2020 „Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea domnului Renato Usatîi, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate” 

 

În temeiul art. 18 alin. (2), (5) din Codul electoral nr. 1381/1997, pct. 26 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 332/2006, cu modificările ulterioare, precum și în baza demersului domnului Renato Usatîi, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova privind înlocuirea a doi observatori în vederea monitorizării alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate,  Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

1. Anexa la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. nr. 4359 din 14 octombrie 2020 „Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea domnului Renato Usatîi, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate” se modifică după cum urmează:

- la poziția 11, cuvintele „Breichin Anton” se substituie prin cuvintele „Savca Valeriu”, iar textul ”___________” se substituie prin textul ”_____________”

- la poziția 12, cuvintele „Chinah Vladimir” se substituie prin cuvintele „Pavlic Ina”, iar textul ” _____________” se substituie prin textul ”_____________”

2. Domnul Renato Usatîi, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, va restitui Comisiei Electorale Centrale legitimațiile eliberate pe numele domnilor Breichin Anton și Chinah Vladimir, acreditați prin hotărârea nr. 4359 din 14 octombrie 2020. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău). 

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 26 octombrie 2020

Nr. 4442