Nr. 5019 - pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4908 din 25 mai 2021 „Cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

  • 17.06.2021
  • 162
  • 0

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.

4908 din 25 mai 2021 „Cu privire la demersul de înregistrare a candidaților

la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

La 14 iunie 2021, Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда” a depus la Comisia Electorală Centrală un demers, prin care solicită modificarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu următoarele documente anexate:

1. Procesul-verbal nr. 5 al ședinței Consiliului Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда” din 12 iunie 2021, în cadrul căreia s-a decis modificarea listei de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, după cum urmează:

a) excluderea candidaților cu numerele 10, 22, 26, 35 și 50;

b) includerea următorilor candidați: Suvac Evghenia la poziția nr. 17; Suvac Alecu la poziția nr. 22; Toma Ștefan la poziția nr. 26; Suvac Radu la poziția nr. 35 și Varanița Lilia la poziția nr. 53;

c) transferarea candidaților:

- Bordei Maria de la poziția nr. 17 la poziția nr. 10;

- Ciuvaga Maxim de la poziția nr. 53 la poziția nr. 50.

2. Lista modificată a candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;

  1.  Datele biografice ale candidaților;
  2.  Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;
  3.  Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
  4.  Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv copiile imprimate ale declarațiilor care nu conțin datele personale cu acces limitat;
  5.  Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
  6.  Copiile de pe actele de identitate ale candidaților.

La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (5) şi art. 87 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Anexa la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4908 din 25 mai 2021 „Cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)se modifică, după cum urmează:

1) candidații Fialcovschi Magdalena de la poziția nr. 10, Palima Ion de la poziția nr. 22, Țoncu Sergiu de la poziția nr. 26, Mazurov Andrei de la poziția nr. 35 și Chicaroș Dmitrii de la poziția nr. 50 se exclud;

2) Bordei Maria de la poziția nr. 17 se transferă la poziția nr. 10;

3) Ciuvaga Maxim de la poziția nr. 53 se transferă la poziția nr. 50;

4) la poziția nr. 17 se include candidatul Suvac Evghenia;

5) la poziția nr. 22 se include candidatul Suvac Alecu;

6) la poziția nr. 26 se include candidatul Toma Ștefan;

7) la poziția nr. 35 se include candidatul Suvac Radu;

8) la poziția nr. 53 se include candidatul Varanița Lilia.

9) textul „45% sau 24 femei și 55 % sau 29 bărbați” se substituie prin textul „47,17% sau 25 femei și 52,83% sau 28 bărbați”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

       Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 17 iunie 2021

Nr. 5019