Nr. 4909 - pentru modificarea anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4854/2021 „Cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

  • 25.05.2021
  • 1512
  • 0
H O T Ă R Â R E
pentru modificarea anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4854/2021
„Cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor,
a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ
în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”
 
Prin cererea nr. 010 din 22 mai 2021 înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/12566 din 23 mai 2021, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor în Comisia Electorală Centrală, domnul Nicolae Fomov, a solicitat introducerea modificărilor la poziția 101 din lista candidaților din partea blocului prin înlocuirea sintagmei „vicepreședinte al raionului” cu cuvântul „pensionar” în rubrica „Funcția” și excluderea textului „Consiliul raional Sângerei” la rubrica „Locul de muncă”.
În temeiul art. 18 alin. (2), din Codul electoral nr. 1381/1997 și al Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827/2021, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Anexa nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4854/2021 „Cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” se modifică, după cum urmează:
la poziția 101, în rubrica „Funcția” sintagma „vicepreședinte al raionului” se substituie prin cuvântul „pensionar”, iar în rubrica „Locul de muncă” textul „Consiliul raional Sângerei” se exclude.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                              Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                             Maxim LEBEDINSCHI
 
Chişinău, 25 mai 2021
Nr. 4909