Nr. 5093 - pentru modificarea anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4968 din 7 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Legii și Dreptății”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

  • 28.06.2021
  • 587
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4968
din 7 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Legii și Dreptății”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)
 
La 26 iunie 2021, Partidul Politic ,,Partidul Legii și Dreptății” prin cererea înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/13751 a solicitat modificarea listei de candidați, conform procesului-verbal al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic ,,Partidul Legii și Dreptății” nr. 2 din 22 iunie 2021, după cum urmează: Florea Dumitru de la poziția nr. 9 trece la poziția nr. 12, Ceban Vasile de la poziția nr. 12 trece la poziția nr. 9, Burlacu Ion de la poziția nr. 17 trece la poziția nr. 14 și Basarab Vitalie de la poziția nr. 14 trece la poziția nr. 17.
Examinând documentele prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista candidaților modificată a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.
În conformitate cu prevederile, art.18 alin. (2) și art. 87 din Codul electoral nr.1381/1997 și pct. 56 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
 
1. Anexa nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4968 din 7 iunie 2021Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Legii și Dreptății”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” se modifică, după cum urmează:
- Florea Dumitru de la poziția nr. 9 trece la poziția nr. 12;
- Ceban Vasile de la poziția nr. 12 trece la poziția nr. 9;
- Burlacu Ion de la poziția nr. 17 trece la poziția nr. 14;
- Basarab Vitalie de la poziția nr. 14 trece la poziția nr. 17.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 28 iunie 2021
Nr. 5093