Nr. 3655 - pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 1029 din 9 decembrie 2011 „Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Comisiei Electorale Centrale”

  • 28.01.2020
  • 3074
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 1029
din 9 decembrie 2011 „Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită
ale Comisiei Electorale Centrale”
 
În temeiul art. 18 şi 23 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381/1997, pct. 24 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea nr. 137 din 14 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1029 din 9 decembrie 2011 „Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Comisiei Electorale Centrale”, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) în Anexa nr. 1, textul „Cabinetul [consilierul] Președintelui CEC” se exclude.
2) Anexa nr. 2 se expune într-o redacție nouă, conform anexei.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale.
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                                                  Maxim LEBEDINSCHI
 
Chişinău, 28 ianuarie 2020
Nr. 3655